Indragen
2012-06-21

SSG3040

Titel

Bestämmelser avseende buller och vibrationer i EG-direktiv och svenska föreskrifter.

Orientering

Standarden indragen pga. att den är inarbetad i SSG 3035. EG:s maskindirektiv anger för buller (89/392/EEC) respektive vibrationer (91/368/EEC) att maskiner skall utformas och konstrueras så att lägsta möjliga ljud- och vibrationsnivå uppkommer, med hänsyn tagen till det tekniska utvecklingsläget.
Maskindirektivet anger inte gränsvärden men det medför att tillverkaren har en deklarationsplikt. Instruktionsbok och all försäljningslitteratur skall redovisa ljud- och vibrationsnivå hos maskinen.

SSG-nummer
SSG3040
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2004-11-01
Granskad
2004-11-01
Status
Indragen
Teknikområden
B, E, I, M
Teknikgrupper
BÖ Övrigt, E3:11 - Övrigt, I3:11 - Övrigt / Tekniska meddelanden, M11 - Övrigt
Typ
Standard
Pris
540 kr

Ansvarig kommitté

Filer

3040.pdf Huvuddokument 540 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.