SSG5264

Titel

Processövervakning - Larmsignal och varningsindikering. Anvisningar för utformning.

Orientering

Denna standard omfattar anvisningar för utformning av processövervakning genom larmsignaler och varningsindikering.
I anvisningarna ges allmänna riktlinjer för uppbyggnad och utformning av övervakning i industriella processanläggningar.
Utformning enligt dessa anvisningar är huvudsakligen avsedd för bildskärmspresentation och skall vara ett hjälpmedel vid uppbyggnad av anläggningar med väl genomtänkt strategi.

SSG-nummer
SSG5264
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2010-02-23
Granskad
2010-02-23
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I
Teknikgrupper
E3:2 - Bilduppbyggnad, Larm-Varning, m.m., I3:4 - Bilduppbyggnad, Larm-Varning, m.m.
Typ
Standard
Pris
540 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG5264.

Filer

5264_5.pdf Huvuddokument 540 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor