SSG4700

Titel

Anläggningstekniska leveransbestämmelser för elektrisk utrustning ingående i maskinleverans

Orientering

Detta dokument inklusive ifylld bilaga är avsett att medfölja som bilaga till förfrågningar och beställningar av aktuell elektrisk utrustning ingående i maskinleverans. Bilagan är baserad på SS-EN 60204-1, Maskinsäkerhet-Maskiners elutrustning-Del 1:
Allmänna fordringar. SS-EN 60204-1 är harmoniserad med maskindirektivet men även med lågspänningsdirektivet. Viktigt att ta i beaktning är att SS-EN 60204-1 anger ett stort antal fordringar som kan eller inte kan vara tillämpliga på den elektriska utrustningen hos en viss maskin. En enkel hänvisning till hela SS-EN 60204-1 fullt ut är därför inte möjligt utan ett val måste göras på eventuella avikelser som förekommer.
I medföljande bilaga ges exempel på hur man lämpligast kan ange och specificera lokala förekommande avvikelser och kompletterande anvisningar vid hanteringen av SS-EN 60204-1.

SSG-nummer
SSG4700
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2010-02-24
Granskad
2010-02-24
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I
Teknikgrupper
E3:10 - Tekniska leveransbestämmelser m m, I3:8 - Tekniska leveransbestämmelser, m m
Typ
Standard
Pris
660 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4700.

Filer

4700_5.pdf Huvuddokument 660 kr
4700B1_5.doc Bilaga

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor