SSG3499

Titel

Pneumatiska anläggningar – tekniska bestämmelser för leverans

Orientering

Denna standard är avsedd att användas vid val och upphandling av pneumatikutrustning. Syftet är att användaren ska få en säker pneumatikanläggning med hög tillgänglighet och låg underhållskostnad.

SSG 3499 specificerar krav som ska uppfyllas av den pneumatiska utrustningen eller på utrustning där pneumatik ingår, i samband med funktion, säkerhet, tillförlitlighet, miljö och dokumentation.

SSG-nummer
SSG3499
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2022-07-01
Granskad
2022-07-01
Status
Aktuell
Teknikområden
E, FNP, I, M
Teknikgrupper
E3:10 - Tekniska leveransbestämmelser m m, I3:8 - Tekniska leveransbestämmelser, m m, M6 - Hydraulik- och pneumatikutrustning
Typ
Standard
Pris
2700 kr

Ansvarig kommitté

Filer

3499_4.pdf Huvuddokument 2700 kr
3499B1_4.docx Redigerbar bilaga 750 kr
3499B2_4.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor