SSG3499

Titel

Pneumatiska anläggningar. Tekniska bestämmelser för leverans

Orientering

Dokumentet redovisar, förutom fordringar av allmän karaktär, de krav som gäller beträffande dokumentation, utförande och val av komponenter samt märkning av denna typ av anläggningar.
Till dokumentet hör också två blankettbilagor - Komponentanvisning - och - Komponentförteckning - att användas som specifikationer i de aktuella fallen.

SSG-nummer
SSG3499
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2014-05-16
Granskad
2014-05-16
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I, M
Teknikgrupper
E3:10 - Tekniska leveransbestämmelser m m, I3:8 - Tekniska leveransbestämmelser, m m, M6 - Hydraulik- och pneumatikutrustning
Typ
Standard
Pris
660 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3499.

Filer

3499_3.pdf Huvuddokument 660 kr
3499B1_3.doc Redigerbar bilaga 660 kr
3499B2_3.doc Redigerbar bilaga 660 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor