SSG4902

Titel

Dokumentstruktur - Anläggningsstandard, el/instrument

Orientering

Syftet med denna rapport är att ge förslag på hur man på ett strukturerat och välordnat sätt kan bygga upp sin företagsinterna anläggningsstandard med såväl SSG-standarder som interna standarer inom el- och instrument/styrområdet. Föreliggande mall kan förslagsvis även ligga till grund för andra teknikområden, t ex mek, rör, etc.

Huvudtanken med den strukturuppbyggnad som här redovisas är också att man på ett enklare och sabbare sätt ur den totala dokumentationen, skall kunna ta fram de tekniska kravspecifikationer som endast är aktuella för det speciella ändamålet.

SSG-nummer
SSG4902
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2003-06-01
Granskad
2017-09-28
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I
Teknikgrupper
E3:5 - Dokumentation, I3:3 - Dokumentation
Typ
Rapport
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4902.

Filer

4902_2_v2.pdf Huvuddokument 750 kr  

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor