SSG5301

Titel

Cybersäkert beteende i uppkopplade industrimiljöer

Orientering

Hur kan något så enkelt som att öppna en bifogad fil med skadligt innehåll leda till att hela verksamhetens produktion plötsligt hamnar i händerna på en hackare?

I dag använder de flesta digital teknik i sitt arbete på ett eller annat sätt och med det följer risker som alla behöver förhålla sig till, oavsett vilken roll du har.

Automatiseringen av industrin har gått fort och i dag styrs och övervakas många industriprocesser digitalt. Utrustningen kan vara sammankopplad med verksamhetens övriga system och hjälper industrin att bli mer effektiv. Tyvärr underlättar sammankopplingen även för de som vill genomföra ett cyberangrepp som kan påverka både verksamhetens säkerhet och produktion.

Syftet med denna guide är att öka medvetenheten om cybersäkerhet hos dig som arbetar i en industriverksamhet och att du ska få förståelse för vilka riskbeteenden som kan leda till incidenter och farliga situationer. Guiden riktar sig särskilt till dig som inte är så insatt i cybersäkerhetsfrågor sedan tidigare.

SSG-nummer
SSG5301
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2023-09-12
Granskad
2023-09-12
Status
Aktuell
Teknikområden
I
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
2160 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG5301.

Filer

5301_1.pdf Huvuddokument 2160 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.