SSG2240

Titel

Säkerhetskritisk instrumentering

Orientering

Denna guide är en grundläggande vägledning i tillämpning av standarder för funktionssäkerhet i säkerhetskritiska system för processindustrin. I SSG 2241 - "Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG" finns anvisningar och mallar för arbetsflödet med hänvisningar till detta dokument. Guiden behandlar i första hand skyddsfunktioner som behövs mer sällan än en gång per år (låg anropsmod) men även de som behövs oftare än en gång per år (hög anropsmod). Målgrupp för denna guide är alla intressenter i en anläggning; produktion, process, underhåll, miljö- och säkerhetspersonal, konstruktion inom mekanik, rör och el/instrument, såväl hos anläggningsägaren som projektören.

SSG-nummer
SSG2240
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2018-09-24
Granskad
2018-09-24
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I, S
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
2840 kr

Ansvarig kommitté

Filer

2240_3.pdf Huvuddokument 2840 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor