SSG2240

Titel

Säkerhetskritisk instrumentering enligt SS-EN 61511-1

Orientering

Denna guide är en grundläggande vägledning i tillämpning av SS-EN 61511-1 - "Funktionssäkerhet - Säkerhetskritiska system för processindustrin - Del 1: Allmänt, definitioner samt fordringar på system, maskinvara och tillämpningsprogram". I SSG 2241 - "Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG" finns anvisningar och mallar för arbetsflödet med hänvisningar till detta dokument. Guiden behandlar i första hand skyddsfunktioner som behövs mer sällan än en gång per år (låg anropsmod) men även de som behövs oftare än en gång per år (hög anropsmod). SS-EN 61511 behandlar alla funktionsmoder, det vill säga även kontinuerlig mod. Målgrupp för denna guide är alla intressenter i en anläggning; produktion, process, underhåll, miljö- och säkerhetspersonal, konstruktion inom mekanik, rör och el/instrument, såväl hos anläggningsägaren som projektören.

SSG-nummer
SSG2240
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2018-09-24
Granskad
2018-09-24
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I, S
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
2500 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG2240.

Filer

2240_3.pdf Huvuddokument 2500 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor