SSG5271

Titel

Symboler för el-, instrument-, styrsystemscheman - och förreglingsscheman

Orientering

Ersätter tidigare utgåva av SSG 5271(E).
Detta dokument redovisar symboler för el-, instrument-, styrsystem- och förreglingsscheman.
Symbolerna för el/logik/förreglings-området är i huvudsak ett urval ur SS IEC 60617.
Symbolerna för instrumentområdet har så långt som möjligt baserats på vedertagna standarder.
Symboler för förenklade processflödes-scheman, se SSG 5269. Symboler för detalje-rade processflödesscheman, se SSG 5270.
Koder för mät- och styrfunktioner i process-flödesscheman, se SSG 5276.

SSG-nummer
SSG5271
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2007-05-31
Granskad
2017-10-01
Status
Aktuell
Teknikområden
C, E, I
Teknikgrupper
E3:8 - Symboler - Funktionsbaserat ID-system, m.m., CAD-p - CAD-pärm, I3:6 - Symboler-Funktionsbaserat ID-system, m.m.
Typ
Standard
Pris
1075 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG5271.

Filer

5271_5_v2.pdf Huvuddokument 1075 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.