SSG5271

Titel

Symboler för el-, instrument-, styrsystemscheman - och förreglingsscheman

Orientering

Ersätter tidigare utgåva av SSG 5271(E).
Detta dokument redovisar symboler för el-, instrument-, styrsystem- och förreglingsscheman.
Symbolerna för el/logik/förreglings-området och symbolerna för instrumentområdet har så långt som möjligt baserats på vedertagna standarder.
Symboler för förenklade processflödes-scheman, se SSG 5269.
Symboler för detaljerade processflödesscheman, se SSG 5270.
Koder för mät- och styrfunktioner i process-flödesscheman, se SSG 5276.

SSG-nummer
SSG5271
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2007-05-31
Granskad
2017-10-01
Status
Aktuell
Teknikområden
C, E, I
Teknikgrupper
E3:8 - Symboler - Funktionsbaserat ID-system, m.m., CAD-p - CAD-pärm, I3:6 - Symboler-Funktionsbaserat ID-system, m.m.
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Filer

5271_5_v2.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.