SSG5260

Titel

Checklista för kontrollrum

Orientering

"Checklista för kontrollrum" har utarbetats med syftet att användas vid projektering i samband med om- och nybyggnader där i huvudsak bildskärmsbaserad utrustning, såsom bildskärmar, tangentbord och industri-TV installeras.

Checklistan kan även användas som hjälpmedel vid upprättande av kravspecifikationer för offerter. Den möjliggör dessutom att man på ett tidigt stadium av projektet beaktar de ergonomiska kraven samt underlättar samarbetet mellan olika berörda personalkategorier.

SSG-nummer
SSG5260
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2010-06-22
Granskad
2010-06-22
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I
Teknikgrupper
E3:2 - Bilduppbyggnad, Larm-Varning, m.m., I3:4 - Bilduppbyggnad, Larm-Varning, m.m.
Typ
Standard
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG5260.

Filer

5260_4.pdf Huvuddokument 750 kr
5260B1_4.doc Bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor