SSG4151

Titel

Ställverk för högst 1000 V växelspänning – underlag för teknisk dokumentation

Orientering

SSG 4151 används som ett hjälpmedel för att ta fram teknisk dokumentation för ställverk för högst 1000 V växelspänning. Standarden kan exempelvis användas i samband med upphandlingar och förfrågningar.
För att ta fram en komplett teknisk specifikation behöver underlaget från standarden kompletteras med layouter för ställverksrum, enlinjescheman (specifikation för exempelvis säkringar, kontaktorer, motorskydd och liknande), planritningar och principscheman för sammankoppling av högspänning och lågspänning.

Vid dimensionering är det viktigt att ta hänsyn till utlösningsvillkoret.

Anvisningarna i standarden harmoniserar med svensk standard.

För allmänna krav gällande provning, besiktning, kontroll, dokumentation och utbildning, se SSG Leveranskontrakt och Allmänna bestämmelser 20-12.

Se SSG 4152 för underlag gällande mellanspänningsställverk för växelspänning över 1 kV till och med 24 kV.

SSG-nummer
SSG4151
Aktuell utgåva
8
Publicerad
2023-01-19
Granskad
2023-01-19
Status
Aktuell
Teknikområden
E
Teknikgrupper
E3:1 - Kraftförsörjning och distribution
Typ
Standard
Pris
2160 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4151.

Filer

4151_8.pdf Huvuddokument 2160 kr
4151B1_8.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor