SSG3750

Titel

Värmeväxlare – teknisk specifikation

Orientering

Denna standard behandlar flera typer av värmeväxlare för kylning, värmeåtervinning och uppvärmning av processmedia.

Standarden används inom industrin som underlag vid upphandling och stöd vid projektering. Syftet är att berörda parter i ett tidigt skede ska få information om vilka förutsättningar som finns så att konstruktionen blir rätt utförd.

SSG-nummer
SSG3750
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2022-11-17
Granskad
2022-11-17
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I, M, V
Teknikgrupper
E3:3 - Miljö - och byggnadstekniska anvisningar, I3:9 - Miljö- och byggnadstekniska anvisningar, M7 - Ventilation
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3750.

Filer

3750_2.pdf Huvuddokument 1460 kr
3750B1_2.xlsx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor