SSG3750

Titel

Värmeväxlare, teknisk specifikation

Orientering

Denna standard behandlar flera typer av värmeväxlare för kylning, värmeåtervinning
och uppvärmning av processmedia.
Dokumentet används inom industrin som underlag vid upphandling
och stöd vid projektering. Syftet är att berörda parter i ett tidigt skede
ska få information om förutsättningar så att konstruktionen blir rätt
utförd.

SSG-nummer
SSG3750
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2018-03-13
Granskad
2018-03-13
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I, M, V
Teknikgrupper
E3:3 - Miljö - och byggnadstekniska anvisningar, I3:9 - Miljö- och byggnadstekniska anvisningar, M7 - Ventilation
Typ
Standard
Pris
1300 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3750.

Filer

3750_1.pdf Huvuddokument 1300 kr
3750B1_1.xlsx Redigerbar bilaga 660 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.