SSG3700

Titel

VVS-system

Orientering

Avsikten med SSG 3700 är att ge anvisningar for upphandling och projektering
av industriella VVS-installationer avseende:
— Miljöklasser.
— Media.
— Symboler.
— Exempel på flödesscheman.
— Projekteringsanvisningar.
— Rekommendationer för rumstyper.
— Rekommendationer för kvalitetskrav på sakvaror, materialval, isolering.
— Märkning, provning, mätning.
— Upphängningsanordningar.
Syftet med standarden är bland annat att minska underhållsproblem gällande
korrosion och felande komponenter i driftmiljön.

SSG-nummer
SSG3700
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2016-06-01
Granskad
2016-06-01
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I, M, V
Teknikgrupper
E3:3 - Miljö - och byggnadstekniska anvisningar, I3:9 - Miljö- och byggnadstekniska anvisningar, M7 - Ventilation
Typ
Standard
Pris
3235 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3700.

Filer

3700_3.pdf Huvuddokument 3235 kr
3700B1_3.doc Redigerbar bilaga 660 kr
3700B2_3.doc Redigerbar bilaga 660 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor