SSG3708E

Titel

Heating, ventilation and sanitation systems: Metalwork, pipe suspension – type solutions

Orientering

SSG 3708E comprices recommendations and type solutions for the suspension and assembly of piping and ventilation ducts. For an overall guideline in selecting piping suspensions, see SSG 7000E – Anchorages and supports – design recommendations for pipelines.

SSG-nummer
SSG3708E
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2022-06-29
Granskad
2022-06-29
Status
Aktuell
Teknikområden
B, E, M, V
Teknikgrupper
E3:3 - Miljö - och byggnadstekniska anvisningar, I3:9 - Miljö- och byggnadstekniska anvisningar, M7 - Ventilation
Typ
Standard
Pris
540 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3708E.

Filer

3708E_1.pdf Huvuddokument 540 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.