SSG5150

Titel

Jordning och skärmning av elektroniska utrustningar

Orientering

Ersätter tidigare utgåva av SSG 5150.
I dessa rekommendationer ges riktlinjer för planering och utförande av störningssäkra installationer för elektroniska utrustningar.
För att säkerställa hög driftsäkerhet och så hög störtålighet som möjligt i anläggningar med elektroniska styrsystemutrustningar fordras att man följer vissa normer/regler.
Valet av störsäkra apparater liksom utformningen av jordning, skärmning, kabelförläggning etc. är frågor av stor betydelse i detta sammanhang.
Lämpliga åtgärder att vidtas i detta syfte beskrivs i efterföljande avsnitt. Principexempel utgör bilagor till dessa anvisningar.

SSG-nummer
SSG5150
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2007-05-31
Granskad
2007-05-31
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I
Teknikgrupper
E3:9 - Montage- och jordningsanvisningar, EMC och CE-märkning, I3:1 - Jordning och skärmning, EMC och CE-märkning
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG5150.

Filer

5150_5_v2.pdf Huvuddokument 1460 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor