SSG4580

Titel

Datorstöd för teknisk dokumentation (CAD)

Orientering

Ändamålet med dessa rekommendationer är dels:
-Att branschen får till stånd regler som styr användningen av grafiska system, liksom strävan till förverkligandet av ett effektivt och lättsamt sätt att utbyta data/information inom och mellan företag samt mellan olika applikationer
-Att ge instruktioner av grundläggande art till utarbetandet av kommersiella system så att ändamålsenliga tillämpningar kan erhållas, samtidigt som målen ovan kan uppnås
-Att ge ramar för företagens egen programutveckling.

SSG-nummer
SSG4580
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2009-06-08
Granskad
2009-06-08
Status
Aktuell
Teknikområden
C, E, I
Teknikgrupper
Cpärm- CAD-pärm, CAD-p - CAD-pärm
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4580.

Filer

4580_4.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor