SSG4510

Titel

Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar

Orientering

Guiden SSG 4510 ger vägledning i hur ljusbågsrisker i elanläggningar kan hanteras. Med hjälp av rutiner, utbildning, tekniska lösningar och skyddsutrustning kan man förebygga att en ljusbåge uppstår och minska konsekvenserna om olyckan ändå skulle vara framme. Guiden riktar sig främst till innehavaren, men kan även vara av intresse för andra som arbetar med anläggningar.

SSG 4510 visar hur arbetsgången kan se ut när innehavaren ska börja arbeta med kartläggning och förebyggande av ljusbågsrisker. Guidens bilagor ger fördjupad information om ljusbågar och råd gällande exempelvis tekniska lösningar, skyddsutrustning och upphandling. Observera att SSG 4510 är en guide och inte en standard eller ett rättsligt bindande dokument. Däremot informerar den om lagkrav och de krav som finns i ELSÄK-FS, som i sig är rättsligt bindande.

SSG-nummer
SSG4510
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2019-11-27
Granskad
2019-11-27
Status
Aktuell
Teknikområden
E, ES
Teknikgrupper
ES - Elsäkerhet
Typ
Guide
Pris
1760 kr

Ansvarig kommitté

Filer

4510_2.pdf Huvuddokument 1760 kr

Denna standard finns i tryckt format. Köp den här.

4510B4_2.docx Redigerbar bilaga 750 kr
Guide till berakningshjalpmedel.pdf Bilaga
SSG Beräkningshjälpmedel.xlsx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor