SSG4510

Titel

Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar.

Orientering

Denna vägledning beskriver hur ljusbågsrisken och dess konsekvenser kan minimeras för personer som arbetar i närheten av spänningssatta elektriska utrustningar.
Vägledningen är kompletterad med bilagor som ger förslag på konkreta åtgärder för att förbättra elsäkerheten avseende ljusbågsrisken.
I denna vägledning finns också grundläggande definitioner och förklaringar om ljusbågen samt en beskrivning av vilka krav som behöver vara uppfyllda för att arbete ska kunna utföras säkert.

SSG-nummer
SSG4510
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2017-08-18
Granskad
2017-08-18
Status
Aktuell
Teknikområden
E, ES
Teknikgrupper
ES - Elsäkerhet
Typ
Guide
Pris
2995 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4510.

Filer

4510_1.pdf Huvuddokument 2995 kr  

Denna standard finns i tryckt format. Köp den här.

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.