SSG5225

Titel

Omfattning och leverans av dokumentation för styrsystemanläggningar

Orientering

Ersätter tidigare utgåva av SSG 5225.
Dessa anvisningar ger underlag för specifikation av omfattning och leveransansvar för dokumentation av styrsystemtanläggningar, utrustningar eller delar därav, vilka kan vara fristående eller ingå i mekaniska eller byggnadstekniska anläggningar.
Bilaga till SSG 5225 (handlingar avseende projektering av styrsystem) är avsedd att dels medfölja som bilaga till förfrågningar, kontrakt och beställningar och dels användas vid planering och projektering. I SSG-kontraktets bilaga 5 görs hänvisning till SSG 5225.

SSG-nummer
SSG5225
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2007-05-31
Granskad
2017-09-28
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I
Teknikgrupper
E3:5 - Dokumentation, I3:3 - Dokumentation
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG5225.

Filer

5225_5_v2.pdf Huvuddokument 1220 kr
5225B1_5_v2.docx Redigerbar bilaga

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor