SSG5904E

Titel

Fibre optics

Orientering

This report gives instructions and general recommendations in the field of fibre optics.

The instructions do not claim to be complete or comprehensive, but may provide support in project design, installation, enquiries and the selection of communication networks based on fibre optics.

Three principal areas must mainly be taken into account in the project design of optical fibre telecommunication systems. These are:
-transmission requirements (electric signals that are to be transmitted)
-selection of transmission equipment
-rating of cable networks

SSG-nummer
SSG5904E
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2003-06-01
Granskad
2003-06-01
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I
Teknikgrupper
E2:2 - Kablar och anvisningar inom kabelområdet, I2:1 - Kablar, m m
Typ
Rapport
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG5904E.

Filer

5904E.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor