SSG4501

Titel

Systematiskt elsäkerhetsarbete – företagets elansvar

Orientering

SSG 4501 tolkar och möter gällande lagar och föreskrifter och beskriver
de organisatoriska krav som ställs på företaget i rollerna som innehavare,
arbetsgivare och elinstallationsföretag.
SSG 4501 är en anvisning för att nå ellagstiftningens krav och ett fungerande
systematiskt elsäkerhetsarbete.
Till SSG 4501 finns också ett interaktivt verktyg, SSG Compliance tool.

SSG-nummer
SSG4501
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2018-11-26
Granskad
2018-11-26
Status
Aktuell
Teknikområden
E, ES, I
Teknikgrupper
Elsäk - Elsäkerhetspärm
Typ
Standard
Pris
1760 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4501.

Filer

4501_5.pdf Huvuddokument 1760 kr  

Denna standard finns i tryckt format. Köp den här.

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor