SSG2242

Titel

Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering

Orientering

Denna standard är avsedd att användas som grundläggande vägledning i arbetet med process- och maskinsäkerhet samt skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering. Den ska ge en inblick i de krav som finns avseende exempelvis arbetssätt och dokumentation, för att sprida kännedom till alla berörda. Två projekttyper omfattas; inköp av ny utrustning innehållande säkerhetsutrustning respektive inköp av ny utrustning med separat säkerhetsutrustning. Som bilaga finns en checklista som kan användas vid upphandling av säkerhetsfunktioner. Målgrupp är framför allt ledningsgrupp, projektledare, processingenjörer och inköpare, men även de som arbetar med el och instrument. Standarden ska även kunna underlätta kommunikationen med leverantörer. Det är inte en instruktion för konstruktion av säkerhetsfunktioner.

SSG-nummer
SSG2242
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2013-02-04
Granskad
2013-02-04
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I, S
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Filer

2242_1.pdf Huvuddokument 1460 kr
2242B1_1.docx Bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.