Prislista

Teknikområden: C, E, ES, I

Genererad 2024-05-21 06:21:03

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG1281 Akustiska och visuella varningssignaler 3 Standard 940,00 kr I, S
SSG2230 Trycksatta anordningar – livscykelbaserad och tvärteknisk guide 2 Standard 1 220,00 kr E, I, R, S
SSG2230E Pressurised equipment – life cycle based and multi-technical guide 2 Standard 1 220,00 kr E, I, R, S
SSG2240 Säkerhetskritisk instrumentering 3 Standard 2 840,00 kr E, I, S
SSG2241 Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG 2 Standard 1 760,00 kr E, I, S
SSG2241 Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG 2 RedigerbarBilaga 540,00 kr E, I, S
SSG2242 Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering 1 Standard 1 460,00 kr E, I, S
SSG2242 Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering 1 Bilaga 750,00 kr E, I, S
SSG2242E Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation 1 Standard 1 460,00 kr E, I, S
SSG2242E Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation 1 Bilaga 750,00 kr E, I, S
SSG2501 Teknisk specifikation. Anläggningsdata 1 Standard 750,00 kr E, I
SSG2501E Technical specification. Plant design data 1 Standard 750,00 kr E, I
SSG2502 Teknisk specifikation – utrustning 3 Standard 750,00 kr E, I, M, R
SSG2502E Technical specification – equipment 3 Standard 750,00 kr E, I, M, R
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Standard 1 760,00 kr B, E, I, M, FNP
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Bilaga 750,00 kr B, E, I, M, FNP
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Standard 1 760,00 kr B, E, I, M
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Bilaga 750,00 kr B, E, I, M
SSG3042 Generella anvisningar för ljudprojektering av inre och yttre miljö 2 Standard 1 220,00 kr B, E, I, M
SSG3042E General instructions for sound design of indoor and outdoor environments 2 Standard 1 220,00 kr B, E, I, M
SSG3499 Pneumatiska anläggningar – tekniska bestämmelser för leverans 4 Standard 2 700,00 kr E, I, M, FNP
SSG3499 Pneumatiska anläggningar – tekniska bestämmelser för leverans 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, FNP
SSG3499E Pneumatic systems – technical regulations for delivery 4 Standard 2 700,00 kr E, I, M, FNP
SSG3499E Pneumatic systems – technical regulations for delivery 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, FNP
SSG3700 VVS-system: Översikt och anläggningstekniskt underlag 4 Standard 0,00 kr E, I, M, V
SSG3700 VVS-system: Översikt och anläggningstekniskt underlag 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, V
SSG3700E Heating, ventilation and sanitation systems: Overview and basis for plant engineering 4 Standard 0,00 kr E, I, M, V
SSG3700E Heating, ventilation and sanitation systems: Overview and basis for plant engineering 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, V
SSG3701 VVS-system: Miljöklassificering 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3701E Heating, ventilation and sanitation systems: Environment classification 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3702 VVS-system: Mediakoder, system, flödesscheman och dimensioneringsgrunder 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3702E Heating, ventilation and sanitation systems: Media codes, systems, flow charts and initial design criteria 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3703 VVS-system: Projekteringsförutsättningar för eltekniska driftrum 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3703E Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for electrical operations rooms 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3704 VVS-system: Projekteringsförutsättningar för processlokaler 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3704E Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for process premises 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3705 VVS-system: Projekteringsförutsättningar för personalutrymmen 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3705E Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for personnel areas 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3706 VVS-system: Kvalitetsangivelser av sakvaror för ventilation, kyla och värme 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3706E Heating, ventilation and sanitation systems: Quality information, articles, ventilation, cooling and heating 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3707 VVS-system: Märkning, provning, dokumentation och utbildning 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3707 VVS-system: Märkning, provning, dokumentation och utbildning 1 RedigerbarBilaga 750,00 kr B, E, M, V
SSG3707E Heating, ventilation and sanitation systems: Marking, testing, documentation and training 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3707E Heating, ventilation and sanitation systems: Marking, testing, documentation and training 1 RedigerbarBilaga 750,00 kr B, E, M, V
SSG3708 VVS-system: Smide och rörupphängningar – typlösningar 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3708E Heating, ventilation and sanitation systems: Metalwork, pipe suspension – type solutions 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3709 VVS-system: Komponentnumrering 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3709E Heating, ventilation and sanitation systems: Component numbering 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3750 Värmeväxlare – teknisk specifikation 2 Standard 1 460,00 kr E, I, M, V
SSG3750 Värmeväxlare – teknisk specifikation 2 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, V
SSG3750E Heat exchangers – technical specification 2 Standard 1 460,00 kr E, I, M, V
SSG3750E Heat exchangers – technical specification 2 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, V
SSG3800 Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning 9 Standard 2 700,00 kr E, I, M, FNP
SSG3800 Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning 9 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, FNP
SSG3800E General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments 9 Standard 2 700,00 kr E, I, M, FNP
SSG3800E General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments 9 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, FNP
SSG3901 Projektstruktur - Förslag till disposition 2 Standard 750,00 kr A, B, E, I, M
SSG3901E Project structure - Planning scheme proposal 2 Standard 750,00 kr A, B, E, I, M
SSG4100 Montageanvisningar för elutrustningar 6 Standard 1 760,00 kr E
SSG4100E Erection instructions for electrical equipment 6 Standard 1 760,00 kr E
SSG4101 Spänningsnivåer, spänningsgodhet och övertoner 9 Standard 750,00 kr E
SSG4101E Voltage levels, voltage tolerances and harmonics 9 Standard 750,00 kr E
SSG4102 Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer 3 Standard 1 760,00 kr E, I, M
SSG4102 Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer 3 Bilaga 0,00 kr E, I, M
SSG4102E Explosive applications - Electrical and mechanical installations 3 Standard 1 760,00 kr E, I, M
SSG4102E Explosive applications - Electrical and mechanical installations 3 Bilaga 0,00 kr E, I, M
SSG4111 Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering – anvisningar för projektering 9 Standard 940,00 kr E
SSG4111 Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering – anvisningar för projektering 9 RedigerbarBilaga 0,00 kr E
SSG4111E DC systems for relay protection, control and indication – recommendations for engineering 9 Standard 940,00 kr E
SSG4111E DC systems for relay protection, control and indication – recommendations for engineering 9 RedigerbarBilaga 0,00 kr E
SSG4112 Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering. Anvisningar för drift och underhåll 6 Standard 940,00 kr E
SSG4112 Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering. Anvisningar för drift och underhåll 6 Bilaga 750,00 kr E
SSG4112E Direct-current systems for relay protection, control and indication. Operation and maintenance 6 Standard 940,00 kr E
SSG4112E Direct-current systems for relay protection, control and indication. Operation and maintenance 6 Bilaga 750,00 kr E
SSG4151 Ställverk för högst 1000 V växelspänning – underlag för teknisk dokumentation 8 Standard 2 160,00 kr E
SSG4151 Ställverk för högst 1000 V växelspänning – underlag för teknisk dokumentation 8 RedigerbarBilaga 750,00 kr E
SSG4151E Switchgear and controlgear for max 1000 V alternating current – basis for technical documentation 8 Standard 2 160,00 kr E
SSG4151E Switchgear and controlgear for max 1000 V alternating current – basis for technical documentation 8 RedigerbarBilaga 750,00 kr E
SSG4152 Mellanspänningsställverk för växelspänning över 1 kV t.o.m. 24 kV 3 Standard 1 460,00 kr E
SSG4152 Mellanspänningsställverk för växelspänning över 1 kV t.o.m. 24 kV 3 RedigerbarBilaga 750,00 kr E
SSG4152E Switch gear for A.C. voltages above 1 kV and up to and including 24 kV 3 Standard 1 460,00 kr E
SSG4152E Switch gear for A.C. voltages above 1 kV and up to and including 24 kV 3 RedigerbarBilaga 750,00 kr E
SSG4155 Faskompensering 6 Standard 750,00 kr E
SSG4155E Phase compensation 6 Standard 750,00 kr E
SSG4211 Mottagningstransformatorer, 3-fas, 50 Hz 9 Standard 940,00 kr E
SSG4211 Mottagningstransformatorer, 3-fas, 50 Hz 9 Bilaga 750,00 kr E
SSG4211E Tie transformers, 3-phase, 50 Hz 9 Standard 940,00 kr E
SSG4211E Tie transformers, 3-phase, 50 Hz 9 Bilaga 750,00 kr E
SSG4212 Distributions- och belysningstransformatorer, 3-fas, 50 Hz 9 Standard 940,00 kr E
SSG4212 Distributions- och belysningstransformatorer, 3-fas, 50 Hz 9 Bilaga 750,00 kr E
SSG4212E Distribution- and Lighting transformers, 3-phase, 50 Hz 9 Standard 940,00 kr E
SSG4212E Distribution- and Lighting transformers, 3-phase, 50 Hz 9 Bilaga 750,00 kr E
SSG4250 Elektriska driftrum. Allmänna projekteringsanvisningar 8 Standard 1 460,00 kr B, E, I
SSG4250E Electrical operation rooms. General project engineering instructions 8 Standard 1 460,00 kr B, E, I
SSG4310 Kablar – standardurval 7 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG4310E Cables – standard 7 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG4360 Helkapslade kortslutna 3-fas låg- och mellanspänningsmotorer – Kapslingsklass IP 54/55 2 Standard 1 220,00 kr E
SSG4360E Totally enclosed, squirrel-cage, 3-phase low- and medium voltage motors – Degree of protection IP 54/55 2 Standard 1 220,00 kr E
SSG4413 Spänningstransformatorer 3 - 145 kV. 50 Hz 7 Standard 940,00 kr E
SSG4413 Spänningstransformatorer 3 - 145 kV. 50 Hz 7 RedigerbarBilaga 750,00 kr E
SSG4413E Voltage transformers, 3-145 kV, 50 Hz 7 Standard 940,00 kr E
SSG4413E Voltage transformers, 3-145 kV, 50 Hz 7 RedigerbarBilaga 750,00 kr E
SSG4414 Strömtransformatorer 3 - 145 kV. 50 Hz 6 Standard 940,00 kr E
SSG4414 Strömtransformatorer 3 - 145 kV. 50 Hz 6 Bilaga 750,00 kr E
SSG4414E Current transformers, 3-145 kV, 50 Hz 6 Standard 940,00 kr E
SSG4414E Current transformers, 3-145 kV, 50 Hz 6 Bilaga 750,00 kr E
SSG4415 Strömtransformatorer < 1 kV, 50 Hz 5 Standard 940,00 kr E
SSG4415E Current transformers < 1 kV, 50 Hz 5 Standard 940,00 kr E
SSG4451 Belysning. Anvisningar för projektering 4 Standard 940,00 kr B, E
SSG4451E Lighting. Guidelines for planning 4 Standard 940,00 kr B, E
SSG4500 Elsäkerhet vid arbete för yrkespersoner 14 Standard 1 220,00 kr E, ES, AMV
SSG4500E Electrical safety at work for professionals 14 Standard 1 220,00 kr E, ES, AMV
SSG4501 Systematiskt elsäkerhetsarbete – företagets elansvar 5 Standard 1 760,00 kr E, ES, I
SSG4502 Handbok för elanläggningsansvariga 1 Standard 1 760,00 kr E, ES
SSG4502E Handbook for a person responsible for an electrical installation 1 Standard 1 760,00 kr E, ES
SSG4510 Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar 2 Standard 1 760,00 kr E, ES
SSG4510 Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar 2 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, ES
SSG4510 Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar 2 Bilaga 0,00 kr E, ES
SSG4525 Jordnings- och potentialutjämningssystem. Anvisningar för planering och projektering 5 Standard 1 460,00 kr B, E
SSG4525E Earthing and potential equalizations system. Recommendations for planning and design 5 Standard 1 460,00 kr B, E
SSG4530 Jordfelsövervakning för systemjordning, växelströmssystem 4 Standard 750,00 kr E
SSG4530E Earth fault monitoring for system earthing in a.c. systems. Instructions 4 Standard 750,00 kr E
SSG4540 Elektrisk utrustning för telfrar, travers- och portalkranar. Anläggningstekniska anvisningar 4 Standard 540,00 kr E
SSG4540E Electrical equipment for hoist blocks, overhead travelling cranes and portal cranes. Instructions for planning and constr. 4 Standard 540,00 kr E
SSG4552 Omfattning och leverans av dokumentation för el- och instrumentanläggningar 7 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG4552 Omfattning och leverans av dokumentation för el- och instrumentanläggningar 7 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I
SSG4552E Extent and supply of documentation for electrical- and instrument plant 7 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG4552E Extent and supply of documentation for electrical- and instrument plant 7 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I
SSG4580 Datorstöd för teknisk dokumentation (CAD) 4 Standard 1 220,00 kr C, E, I
SSG4700 Anläggningstekniska leveransbestämmelser för elektrisk utrustning ingående i maskinleverans 5 Standard 750,00 kr E, I, FNP
SSG4700 Anläggningstekniska leveransbestämmelser för elektrisk utrustning ingående i maskinleverans 5 Bilaga 0,00 kr E, I, FNP
SSG4700E Technical specification for electrical equipment included in machinery and mechanical equipment 5 Standard 750,00 kr E, I
SSG4700E Technical specification for electrical equipment included in machinery and mechanical equipment 5 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG4802 Person-, maskin- och processäkerhet med elektroniska system. 4 Standard 940,00 kr E, I
SSG4802E Personnel, equipment and process safety with electronic systems. 4 Standard 940,00 kr E, I
SSG4850 Utcheckning och idrifttagningsanvisningar av elektrisk utrustning 6 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG4850 Utcheckning och idrifttagningsanvisningar av elektrisk utrustning 6 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I
SSG4850E Inspection and commissioning instructions for electrical equipment 6 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG4850E Inspection and commissioning instructions for electrical equipment 6 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 Standard 1 220,00 kr E, I, M, R
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, R
SSG4851E Coordinated final inspection of process plants 6 Standard 1 220,00 kr E, I, M, R
SSG4901 Intelligenta informations- och funktionsutrustningar för startkopplare m.m. 1 Standard 540,00 kr E, I
SSG4901E Intelligent information and functional equipments for motor starters etc. 1 Standard 540,00 kr E, I
SSG4902 Dokumentstruktur - Anläggningsstandard, el/instrument 2 Standard 750,00 kr E, I
SSG4902E Document structure - Installation standards, electricity/instruments 2 Standard 750,00 kr E, I
SSG4904 Ekonomisk kabeldimensionering - Beräkningsanvisningar. Rapport. 2 Standard 750,00 kr E
SSG4904E Economical cable design - Calculation instruction 2 Standard 750,00 kr E
SSG4905 Reservkraft och avbrottsfri kraftförsörjning. Allmänna projekteringsanvisningar. Rapport 2 Standard 750,00 kr E, I
SSG4905E Standby power and uninterruptible power supplies. General design guidelines. Report 2 Standard 750,00 kr E, I
SSG4906 Kabelanläggningar. Brandtekniska anvisningar. Rapport. 4 Standard 540,00 kr E, I
SSG4906E Cable installations - fire regulations. 4 Standard 540,00 kr E, I
SSG4907 Kontaktpressning för Cu- och Al-förbindningar samt termografins betydelse i det förebyggande underhållet 3 Standard 540,00 kr E, I
SSG4907E Crimped joints for Cu and Al connectors, and the imortance of thermography for preventive maintenance. 3 Standard 540,00 kr E, I
SSG4908 Starkströmsutrustningar med integrerad elektronik i processdrivutrustningar 2 Standard 540,00 kr E, I
SSG4908E Power equipment with integrated electronics in process power equipment. 2 Standard 540,00 kr E, I
SSG4909 Anvisningar för EMC 3 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG4909E Instructions for EMC 3 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG4910 Elkvalitet - Högre tillgänglighet på produktionsutrustningar 2 Standard 1 220,00 kr E
SSG4911 Branchpraxis gällande elunderhåll för industrin 1-130kV 1 Standard 1 760,00 kr E
SSG5150 Jordning och skärmning av elektroniska utrustningar 5 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG5150E Earthing and screening of electronic equipment 5 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG5225 Omfattning och leverans av dokumentation för styrsystemanläggningar 5 Standard 1 220,00 kr E, I
SSG5225 Omfattning och leverans av dokumentation för styrsystemanläggningar 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr E, I
SSG5225E Extent and delivery of documentation for control system installations 5 Standard 1 220,00 kr E, I
SSG5225E Extent and delivery of documentation for control system installations 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr E, I
SSG5253 Regleroptimering 3 Standard 1 760,00 kr I
SSG5253E Control tuning 3 Standard 1 760,00 kr I
SSG5260 Checklista för kontrollrum 4 Standard 750,00 kr E, I
SSG5260 Checklista för kontrollrum 4 Bilaga 750,00 kr E, I
SSG5260E Control room check list 4 Standard 750,00 kr E, I
SSG5260E Control room check list 4 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG5262 Processbilduppbyggnad - Allmänna principer 4 Standard 750,00 kr E, I
SSG5262E Process image construction - General principles 4 Standard 750,00 kr E, I
SSG5264 Processövervakning - Larmsignal och varningsindikering. Anvisningar för utformning. 5 Standard 540,00 kr E, I
SSG5264E Process monitoring - Alarm signal and warning indication. Directives for design 5 Standard 540,00 kr E, I
SSG5269 Symboler för förenklade processflödesscheman. 5 Standard 940,00 kr C, E, I, R
SSG5269E Symbols for simplified process flow diagrams 5 Standard 940,00 kr C, E, I, R
SSG5270 Symboler för processflödesscheman 5 Standard 1 220,00 kr C, E, I, R
SSG5270E Graphic symbols for process flow diagrams 5 Standard 1 220,00 kr C, E, I, R
SSG5271 Symboler för el-, instrument-, styrsystemscheman - och förreglingsscheman 5 Standard 1 220,00 kr C, E, I
SSG5271E Symbols for diagrams 5 Standard 1 220,00 kr C, E, I
SSG5272 Förreglingsscheman för processanläggningar 3 Standard 1 220,00 kr C, E, I
SSG5272E System diagram for processplants 3 Standard 1 220,00 kr C, E, I
SSG5274 Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process och anläggningar 1 Standard 940,00 kr B, E, I, M, R
SSG5274E Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants 1 Standard 940,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275 Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning 2 Standard 3 670,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275E Function based identification system for processes and plants 2 Standard 3 670,00 kr B, E, I, M, R
SSG5276 Koder och symboler för mät- och styrfunktioner i processflödesscheman 4 Standard 1 220,00 kr C, E, I, R
SSG5276E Codes and symbols for measurement and control functions in process flow diagram 4 Standard 1 220,00 kr C, E, I, R
SSG5280 Checklista för acceptanstest av styrsystem 2 Standard 940,00 kr E, I
SSG5280 Checklista för acceptanstest av styrsystem 2 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG5280E Checklist for acceptance-test of control system 2 Standard 940,00 kr E, I
SSG5280E Checklist for acceptance-test of control system 2 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG5301 Cybersäkert beteende i uppkopplade industrimiljöer 1 Standard 2 160,00 kr I
SSG5301E Cyber-secure behaviour in linked industrial environments 1 Standard 2 160,00 kr I
SSG5402 Installationsprinciper – utrustning för analyser (A) 5 Standard 1 460,00 kr I
SSG5402 Installationsprinciper – utrustning för analyser (A) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5402E Installation principles – analysis equipment (A) 5 Standard 1 460,00 kr I
SSG5402E Installation principles – analysis equipment (A) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5403 Installationsprinciper – utrustning för flödesmätning (F) 5 Standard 1 460,00 kr I
SSG5403 Installationsprinciper – utrustning för flödesmätning (F) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5403E Installation principles – flow measurement equipment (F) 5 Standard 1 460,00 kr I
SSG5403E Installation principles – flow measurement equipment (F) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5404 Installationsprinciper – utrustning för nivåmätning (L) 7 Standard 1 460,00 kr I
SSG5404 Installationsprinciper – utrustning för nivåmätning (L) 7 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5404E Installation principles – level measurement equipment (L) 7 Standard 1 460,00 kr I
SSG5404E Installation principles – level measurement equipment (L) 7 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5405 Installationsprinciper – utrustning för tryckmätning (P) 5 Standard 1 460,00 kr I
SSG5405 Installationsprinciper – utrustning för tryckmätning (P) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5405E Installation principles – pressure measurement equipment (P) 5 Standard 1 460,00 kr I
SSG5405E Installation principles – pressure measurement equipment (P) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5406 Installationsprinciper – utrustning för temperaturmätning (T) 5 Standard 1 460,00 kr I
SSG5406 Installationsprinciper – utrustning för temperaturmätning (T) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5406E Installation principles – temperature measurement equipment (T) 5 Standard 1 460,00 kr I
SSG5406E Installation principles – temperature measurement equipment (T) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5407 Installationsprinciper – utrustning för ventiler (V) 6 Standard 1 460,00 kr I
SSG5407 Installationsprinciper – utrustning för ventiler (V) 6 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5407E Installation principles – equipment for valves (V) 6 Standard 1 460,00 kr I
SSG5407E Installation principles – equipment for valves (V) 6 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5408 Installationsprinciper – utrustning för övrigt (Ö) 5 Standard 940,00 kr I
SSG5408 Installationsprinciper – utrustning för övrigt (Ö) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5408E Installation principles – equipment for other (Ö) 5 Standard 940,00 kr I
SSG5408E Installation principles – equipment for other (Ö) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5410 Mätgivare för processreglering 2 Standard 1 760,00 kr I
SSG5410E Measuring sensors for process control 2 Standard 1 760,00 kr I
SSG5415 Instrumentmontage – materialförteckning 7 Standard 940,00 kr I
SSG5415E Instrument installation – list of materials 7 Standard 940,00 kr I
SSG5416 Processanslutningar 9 Standard 1 460,00 kr I, R
SSG5416 Processanslutningar 9 RedigerbarBilaga 750,00 kr I, R
SSG5416E Process connections 9 Standard 1 460,00 kr I, R
SSG5416E Process connections 9 RedigerbarBilaga 750,00 kr I, R
SSG5417 Montagedetaljer 4 Standard 750,00 kr I
SSG5417 Montagedetaljer 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5417E Installation details 4 Standard 750,00 kr I
SSG5417E Installation details 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5418 Guide för instrumentmontage 1 Standard 750,00 kr I
SSG5418E Instrument installation manual 1 Standard 750,00 kr I
SSG5904 Optofiberteknik 2 Standard 940,00 kr E, I
SSG5904E Fibre optics 2 Standard 940,00 kr E, I
SSG5905 Fältbussanläggningar 1 Standard 1 220,00 kr E, I
SSG5905E Fieldbus plants 1 Standard 1 220,00 kr E, I