Prislista

Teknikområden: P, R, RR, RU, RV

Genererad 2024-05-21 08:14:30

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG2230 Trycksatta anordningar – livscykelbaserad och tvärteknisk guide 2 Standard 1 220,00 kr E, I, R, S
SSG2230E Pressurised equipment – life cycle based and multi-technical guide 2 Standard 1 220,00 kr E, I, R, S
SSG2502 Teknisk specifikation – utrustning 3 Standard 750,00 kr E, I, M, R
SSG2502E Technical specification – equipment 3 Standard 750,00 kr E, I, M, R
SSG3050 Guide för svetskrav – svensk industris gemensamma tolkningar och riktlinjer 1 Standard 2 840,00 kr B, M, R, U
SSG3050E Welding Requirements Guide – Swedish industry’s common interpretations and guidelines 1 Standard 2 840,00 kr B, M, R, U
SSG3255 Tätningsvattensystem – anvisningar för utförande 4 Standard 940,00 kr M, MT, R, RR
SSG3255E Water seal systems – general layout instructions 4 Standard 940,00 kr M, MT, R, RR
SSG3280 Planpackningar – rekommendationer för val av material och hantering 4 Standard 940,00 kr M, MT, R, RR
SSG3280E Flat gaskets – recommendations for the selection of material and mounting 4 Standard 940,00 kr M, MT, R, RR
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 Standard 1 220,00 kr E, I, M, R
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, R
SSG4851E Coordinated final inspection of process plants 6 Standard 1 220,00 kr E, I, M, R
SSG5269 Symboler för förenklade processflödesscheman. 5 Standard 940,00 kr C, E, I, R
SSG5269E Symbols for simplified process flow diagrams 5 Standard 940,00 kr C, E, I, R
SSG5270 Symboler för processflödesscheman 5 Standard 1 220,00 kr C, E, I, R
SSG5270E Graphic symbols for process flow diagrams 5 Standard 1 220,00 kr C, E, I, R
SSG5274 Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process och anläggningar 1 Standard 940,00 kr B, E, I, M, R
SSG5274E Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants 1 Standard 940,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275 Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning 2 Standard 3 670,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275E Function based identification system for processes and plants 2 Standard 3 670,00 kr B, E, I, M, R
SSG5276 Koder och symboler för mät- och styrfunktioner i processflödesscheman 4 Standard 1 220,00 kr C, E, I, R
SSG5276E Codes and symbols for measurement and control functions in process flow diagram 4 Standard 1 220,00 kr C, E, I, R
SSG5416 Processanslutningar 9 Standard 1 460,00 kr I, R
SSG5416 Processanslutningar 9 RedigerbarBilaga 750,00 kr I, R
SSG5416E Process connections 9 Standard 1 460,00 kr I, R
SSG5416E Process connections 9 RedigerbarBilaga 750,00 kr I, R
SSG6720 Rörgenomföring i plåtsandwichelement, plåtvägg, tegelvägg, betongvägg och bjälklag. Principutförande 5 Standard 1 220,00 kr B, R
SSG6720E Pipe penetration through sheet metal sandwich panel, sheet metal walls, brick walls, concrete walls and floors. Typical construction 5 Standard 1 220,00 kr B, R
SSG7000 Rörupphängningar - konstruktionsanvisningar och användningsområde 6 Standard 1 760,00 kr R, RU, FNP
SSG7000E Anchorages and supports - design recommendations and field of application for pipelines 6 Standard 1 760,00 kr R, RU
SSG7001 Rörupphängningar – symboler och typer 9 Standard 1 220,00 kr R, RU, FNP
SSG7001E Anchorages and supports for pipelines – symbols and types 9 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7005 Rörupphängningar – typer 9 Standard 1 460,00 kr R, RU, FNP
SSG7005E Anchorages and supports for pipelines – types 9 Standard 1 460,00 kr R, RU
SSG7025 Rörupphängningselement - pendlar 6 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7025E Pipe support elements - hangers 6 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7026 Rörupphängningselement - pendel 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7026E Pipe support elements - hanger 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7027 Rörupphängningselement - pendelöglor 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7027E Pipe support elements - hanger eyelets 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7030 Rörupphängningselement - balk för upphängningar och styrningar 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7030E Pipe support elements - beam for supports and guides 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7050 Rörupphängningselement. Fjäderkorg 5 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7050E Pipe support elements - spring support 5 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7051 Rörupphängningselement - tryckfjäder 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7051E Pipe support elements - pressure spring 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7052 Rörupphängningselement - bricka till fjäderkorg 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7052E Pipe support elements - washer for spring support 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7053 Rörupphängningselement - bygel till fjäderkorg 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7053E Pipe support elements - stirrup for spring support 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7055 Rörupphängningselement - friktionsförband 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7055E Pipe support elements - friction joint 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7075 Rörupphängningselement - rörklammer av stål - delad 7 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7075E Pipe support elements - pipe clamp of steel - split type 7 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7077 Rörupphängningselement – rörklammer av stål – enkel 1 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7077E Pipe support elements – pipe clamp of steel – plain type 1 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7080 Rörupphängningselement - fixklammerhalva 7 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7080E Pipe support elements – anchorage clamp half 7 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7081 Rörupphängningselement – förstärkt rörklammer 1 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7081E Pipe support elements – reinforced pipe clamp 1 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7100 Rörupphängningselement - stoppklackar 5 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7100E Pipe support elements - stop lugs 5 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7125 Rörupphängningselement - 3-hålsbricka 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7125E Pipe support elements - 3-hole washer 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7130 Rörupphängningselement - schackel för 3-hålsbricka 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7130E Pipe support elements - shackle for 3-hole washer 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7131 Rörupphängningselement - platta för schackel 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7131E Pipe support elements - plate for shackle 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7149 Rörupphängningselement – glidsko för oisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek 6 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7149E Pipe support elements – sliding shoe for uninsulated and insulated pipelines with max. 80 mm insulation thickness 6 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7150 Rörupphängningselement – glidsko för oisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek 1 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7150E Pipe support elements – sliding shoe for uninsulated and insulated pipelines with max. 80 mm insulation thickness 1 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7151 Rörupphängningselement – glidsko för isolerade rörledningar 9 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7151E Pipe support elements – sliding shoe for insulated pipelines 9 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7152 Rörupphängningselement – glidsko för isolerade rörledningar 1 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7155 Rörupphängningselement – avhasningsskydd för glidskor 7 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7155E Pipe support elements – retainer for sliding shoes 7 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7160 Rörupphängningselement - axialstopp 7 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7160E Pipe support elements - axial stop 7 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7175 Rörupphängningselement - underdel till flexibelt stöd 7 Standard 940,00 kr R, RU
SSG7175E Pipe support elements - bottom part of flexible supports 7 Standard 940,00 kr R, RU
SSG7177 Rörupphängningselement – underdel till stöd 9 Standard 940,00 kr R, RU
SSG7177E Pipe support elements – bottom part of flexible support 9 Standard 940,00 kr R, RU
SSG7178 Rörupphängningselement – stöd för rörböj 7 Standard 940,00 kr R, RU
SSG7178E Pipe support elements – support for pipe bends 7 Standard 940,00 kr R, RU
SSG7179 Rörupphängningselement – bottenplatta till stöd för rörböj 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7179E Pipe support elements – bottom plate for pipe bend support 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7250 Rekommenderade pendelavstånd i rörupphängningar 5 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7250E Recommended hanger distances in pipe support elements 5 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7260 Rekommenderade centrumavstånd för rörledningar 8 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7260E Recommended distance between hanger centres 8 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7270 Maximalt stödavstånd för rörledningar förlagda inomhus och utomhus 6 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7270E Max. support distance for pipelines laid indoors and outdoors 6 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7350 Pumpuppställningar 3 Standard 1 760,00 kr M, R
SSG7350E Pump installation 3 Standard 1 760,00 kr M, R
SSG7355 Centrifugalpumpar – rekommendationer för val av material och axeltätningsarrangemang 3 Standard 1 460,00 kr M, MT, R
SSG7355E Centrifugal pumps – recommendations for the selection of materials and shaft seal arrangements 3 Standard 1 460,00 kr M, MT, R
SSG7374 Ringförstärkning av rostfria rör för vakuumsystem 2 Standard 750,00 kr R, RR
SSG7374E Reinforcement ring of stainless steel pipes for vacuum systems 2 Standard 750,00 kr R, RR
SSG7380 Blindfläns. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7380E Blind flange. Hot dip galvanized. Metric (ID) and ISO dimensions. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7386 Skyddsplåt – ISO- och ID-dimensioner – PN10, PN16, PN25 och PN40 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7386E Protective plate – ISO and ID dimensions – PN10, PN16, PN25 and PN40 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7390 Gängade rördelar – rostfritt eller syrafast stål 3 Standard 750,00 kr R, RR
SSG7390E Threaded pipe fittings – stainless or acid resistant steel 3 Standard 750,00 kr R, RR
SSG7391 Svetsade gängrör – rostfritt eller syrafast stål 3 Standard 750,00 kr R, RR
SSG7391E Welded pipes suitable for screwing – stainless or acid resistant steel 3 Standard 750,00 kr R, RR
SSG7392 T-rör med metriska dimensioner (ID) i rostfritt material – special-T-rör (SP1) enligt PED-rörklasser 3 Standard 1 220,00 kr R, RR
SSG7392E Tees with metric dimensions (ID) in stainless material – special-Tees (SP1) according to PED piping classes 3 Standard 1 220,00 kr R, RR
SSG7400 T-rör med ISO-dimensioner i rostfritt material – special-T-rör (SP) enligt PED-rörklasser 2 Standard 1 220,00 kr R, RR
SSG7400E Tees with metric dimensions in stainless material – special-Tees (SP) according to PED piping classes 2 Standard 1 220,00 kr R, RR
SSG7480 Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7480E Loose flange for welding ring with collar. Hot dip galvanized. Metric (ID) and ISO dimensions. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7525 Guide för kondensatavledare 2 Standard 1 220,00 kr R, RV
SSG7525E Guide for condensate deflectors 2 Standard 1 220,00 kr R, RV
SSG7531 Ventiler 2 Standard 750,00 kr R, RV
SSG7531E Valves 2 Standard 750,00 kr R, RV
SSG7571 Märkning av gas- och vätskeinstallationer 7 Standard 1 460,00 kr R, RR, FNP
SSG7571E Labelling of gas and liquid installations 7 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7572 Märkning av trycksatta anordningar vid tillverkning 2 Standard 750,00 kr R, RR
SSG7572E Marking of pressure equipment during manufacturing 2 Standard 750,00 kr R, RR
SSG7591 Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, rökkanaler och behållare 5 Standard 2 160,00 kr R, RR
SSG7591E Insulation of pipelines, ventilation ducts, smoke flues and storage tanks 5 Standard 2 160,00 kr R, RR
SSG7595 Isolering av rörledningar – detaljutföranden 4 Standard 940,00 kr R, RR
SSG7595E Insulation of pipelines – constructional details 4 Standard 940,00 kr R, RR
SSG7596 Isolering av cisterner, torn och tankar – detaljutföranden 4 Standard 940,00 kr R, RR
SSG7596E Insulation of cisterns, towers and tanks – constructional details 4 Standard 940,00 kr R, RR
SSG7640 Allmänna tekniska bestämmelser vid entreprenader av rörledningar 2 Standard 1 460,00 kr R
SSG7640 Allmänna tekniska bestämmelser vid entreprenader av rörledningar 2 RedigerbarBilaga 0,00 kr R
SSG7640E General technical provisions for pipeline contracts 2 Standard 1 460,00 kr R
SSG7640E General technical provisions for pipeline contracts 2 RedigerbarBilaga 0,00 kr R
SSG7642 Konstruktion och tillverkning av svetsade cisterner i metalliska material 2 Standard 1 460,00 kr R
SSG7642E Design and manufacture of welded metal storage tanks 2 Standard 1 460,00 kr R
SSG7645 Allmänna tekniska bestämmelser vid isoleringsentreprenader av rör och dylikt 4 Standard 940,00 kr R
SSG7645 Allmänna tekniska bestämmelser vid isoleringsentreprenader av rör och dylikt 4 RedigerbarBilaga 0,00 kr R
SSG7645E General technical provisions for insulation contracts for piping and similar 4 Standard 940,00 kr R
SSG7645E General technical provisions for insulation contracts for piping and similar 4 RedigerbarBilaga 0,00 kr R
SSG7650 Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll 6 Standard 2 700,00 kr R
SSG7650 Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll 6 RedigerbarBilaga 750,00 kr R
SSG7650 Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll 6 Bilaga 750,00 kr R
SSG7650E Piping – recommendations for the selection, classification and inspection of materials and components 6 Standard 2 700,00 kr R
SSG7650E Piping – recommendations for the selection, classification and inspection of materials and components 6 RedigerbarBilaga 750,00 kr R
SSG7650E Piping – recommendations for the selection, classification and inspection of materials and components 6 Bilaga 750,00 kr R
SSG7670 Allmänna tekniska bestämmelser för tillverkning och leverans av torn/cisterner i glasfiberarmerad plast 3 Standard 1 460,00 kr R
SSG7670 Allmänna tekniska bestämmelser för tillverkning och leverans av torn/cisterner i glasfiberarmerad plast 3 RedigerbarBilaga 750,00 kr R
SSG7670E General technical regulations for the manufacture and delivery of towers/storage tanks in fibreglass-reinforced plastic 3 Standard 1 460,00 kr R
SSG7670E General technical regulations for the manufacture and delivery of towers/storage tanks in fibreglass-reinforced plastic 3 RedigerbarBilaga 750,00 kr R
SSG7680 Cisterner - Konstruktionsdetaljer. Översikt (ersätter SSG 1680) 2 Standard 750,00 kr R
SSG7680E Storage Tanks - Constructional Details. Overview 2 Standard 750,00 kr R
SSG7681 Rörstuts i mantel vid öppen cistern av kolstål 3 Standard 750,00 kr R
SSG7681E Connection piece in shell of open steel storage tank 3 Standard 750,00 kr R
SSG7682 Rörstuts i tak vid öppen cistern av kolstål 3 Standard 750,00 kr R
SSG7682E Connection piece in roof of open steel tank 3 Standard 750,00 kr R
SSG7683 Rörstuts i mantel vid öppen cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 750,00 kr R
SSG7683E Connection piece in shell of open stainless/acid resistant steel storage tank 3 Standard 750,00 kr R
SSG7684 Rörstuts i tak vid öppen cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 750,00 kr R
SSG7684E Connection piece in roof of open stainless/acid resistant steel storage tank 3 Standard 750,00 kr R
SSG7685 Avluftning av cistern av kolstål 3 Standard 750,00 kr R
SSG7685E Venting of steel tanks 3 Standard 750,00 kr R
SSG7686 Avluftning vid cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 750,00 kr R
SSG7686E Venting of stainless/acid resistant steel storage tanks 3 Standard 750,00 kr R
SSG7688 Bottentömning vid öppen cistern av kolstål 3 Standard 750,00 kr R
SSG7688E Bottom drainage of open steel tanks 3 Standard 750,00 kr R
SSG7690 Bottentömning vid cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 750,00 kr R
SSG7690E Bottom drainage of stainless/acid resistant steel tanks 3 Standard 750,00 kr R
SSG7692 Bräddavlopp vid cisterner av kolstål 3 Standard 750,00 kr R
SSG7692E Overflow for steel tanks 3 Standard 750,00 kr R
SSG7693 Bräddavlopp vid cisterner av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 750,00 kr R
SSG7693E Overflow for stainless/acid resistant steel tanks 3 Standard 750,00 kr R
SSG7695 Inspektionslucka i cisterntak vid cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 750,00 kr R
SSG7695E Inspection hatch in tank roof on stainless/acid resistant steel tanks 3 Standard 750,00 kr R
SSG7696 Manlucka i mantel vid tank/cistern av kolstål 3 Standard 750,00 kr R
SSG7696E Manhole in shell of steel tank 3 Standard 750,00 kr R
SSG7698 Manlucka i mantel vid tank/cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 750,00 kr R
SSG7698E Manhole in shell of stainless/acid resistant steel tank 3 Standard 750,00 kr R
SSG7701 Dävert för manlucka (ersätter SSG 1701) 2 Standard 750,00 kr R
SSG7701E Divet for manhole 2 Standard 750,00 kr R
SSG7703 Infästning av räcke vid cisterntak (ersätter SSG 1703) 2 Standard 750,00 kr R
SSG7703E Attachment of balustrade on tank roof 2 Standard 750,00 kr R
SSG7704 Infästning av plattform mot cisterntak (ersätter SSG 1704) 2 Standard 750,00 kr R
SSG7704E Attachment of platform on tank roof 2 Standard 750,00 kr R
SSG7705 Cisternförankring i fundament (ersätter SSG 1705) 2 Standard 750,00 kr R
SSG7705E Anchoring of tank on foundation 2 Standard 750,00 kr R
SSG7800 Kemikaliebeständiga glasfiberarmerade plaströr och rördelar för processledningar – allmänna krav 2 Standard 2 700,00 kr R, RR
SSG7800 Kemikaliebeständiga glasfiberarmerade plaströr och rördelar för processledningar – allmänna krav 2 RedigerbarBilaga 750,00 kr R, RR
SSG7800E Chemical-resistant fibreglass reinforced plastic pipes and pipe fittings for process pipes – general requirements 2 Standard 2 700,00 kr R, RR
SSG7800E Chemical-resistant fibreglass reinforced plastic pipes and pipe fittings for process pipes – general requirements 2 RedigerbarBilaga 750,00 kr R, RR
SSG7821 Tryck- och temperaturgränser för rörklass PN10–PN40 samt PN3. Material: rostfritt och syrafast stål 4 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7821E Pressure and temperature limits for piping classes PN10–PN40 and PN3. Material: stainless and acid resistant steel 4 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7822 Tryck- och temperaturgränser för rörklass PN10–PN40. Material: kolstål 4 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7822E Pressure and temperature limits for piping classes PN10–PN40. Material: carbon steel 4 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7827 Provtryck för tryckklasserna PN10, 16, 25 och 40 för olegerade och legerade stål 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7827E Test pressure for pressure classes PN10, 16, 25 & 40 for unalloyed and alloyed steel 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7828 Provtryck för tryckklasserna PN3, 10, 16, 25 och 40 för rostfritt stål, syrafast stål och duplex-stål 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7828E Test pressure for pressure classes PN3, 10, 16, 25 & 40 for stainless steel, acid resistant and duplex steel 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7829 Rörklasser enligt PED: sammanställning 5 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7829E Piping class according to PED: summary 5 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7830 PED – rörklass MSS__A. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7 4 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7830E PED – piping class MSS__A. Pipelines for metric dimension series, material 1.4307, z=0,7 4 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7835 PED – rörklass MAS__A. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 0,7 4 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7835E PED – piping class MSS__A. Pipelines for metric dimension series, material 1.4432/1.4404, z=0,7 4 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7840 PED – rörklass ESS__A. Rörledningar för ISO- dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7 3 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7840E PED – piping class ESS__A. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4307, z = 0,7 3 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7845 PED – rörklass EAS__A. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 0,7 3 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7845E PED – piping class EAS__A. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 0,7 3 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7850 PED – rörklass ECS__B. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material P235GH, z = 1,0 3 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7850E PED – piping class ECS__B. Pipelines for ISO dimension series, material P235GH, z=1,0 3 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7860 PED – rörklass MSS__B. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4307, z = 1,0 2 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7860E PED – piping class MSS__B. Pipelines for metric dimension series, material 1.4307, z = 1,0 2 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7865 PED – rörklass MAS__B. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4432/1.4404 z = 1,0 2 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7865E PED – pipe class MAS__B. Pipelines for metric dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 1,0 2 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7870 PED – rörklass ESS__B. Rörledningar för ISO- dimensionsserie, material 1.4307, z = 1,0 2 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7870E PED – piping class ESS__B. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4307, z = 1,0 2 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7875 PED – rörklass EAS__B. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 1,0 2 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7875E PED – piping class EAS__B. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 1,0 2 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7900 Teknisk rapport – Beräkning av SSG:s rörupphängningar 1 Standard 2 840,00 kr R, RU
SSG7900 Teknisk rapport – Beräkning av SSG:s rörupphängningar 1 Bilaga 750,00 kr R, RU
SSG7902 Anvisningar för lining av cisterner 4 Standard 750,00 kr R
SSG7902 Anvisningar för lining av cisterner 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr R
SSG7902E Recommendations for lining of tanks 4 Standard 750,00 kr R
SSG7902E Recommendations for lining of tanks 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr R
SSG7903 Trycksatta anordningar – gällande föreskrifter för tillverkning, användning, ombyggnation och reparation 3 Standard 1 220,00 kr A, M, R
SSG7903 Trycksatta anordningar – gällande föreskrifter för tillverkning, användning, ombyggnation och reparation 3 RedigerbarBilaga 0,00 kr A, M, R
SSG7903E Pressurised equipment – provisions for manufacture, use, conversion and repair 3 Standard 1 220,00 kr A, M, R
SSG7903E Pressurised equipment – provisions for manufacture, use, conversion and repair 3 RedigerbarBilaga 0,00 kr A, M, R
SSG7904 Användarhandledning för SSG:s rörklasser enligt PED 2 Standard 1 220,00 kr R, RR
SSG7904E User guide for SSG’s pipe classes according to the PED 2 Standard 1 220,00 kr R, RR
SSG7905 Guide för fästelement enligt PED 2 Standard 1 760,00 kr R, RR
SSG7905E Guide for fasteners according to PED 2 Standard 1 760,00 kr R
SSG7906 Dokumentförteckning över PED-rörklasser 7 Standard 0,00 kr R, RR
SSG7906 Dokumentförteckning över PED-rörklasser 7 Bilaga 0,00 kr R, RR
SSG7906E Document list of PED pipe classes 7 Standard 0,00 kr R
SSG7906E Document list of PED pipe classes 7 Bilaga 0,00 kr R
SSG7907 Tilläggskrav för svetsade rör och rördelar med styrkefaktor z = 0,7 för att uppfylla kraven i PED 2014/68/EU 2 Standard 2 700,00 kr R, RR
SSG7907E Additional requirements for welded pipes and fittings with weld factor z = 0.7 to comply with the requirements of PED 2014/68/EU 2 Standard 2 700,00 kr R, RR
SSG7908 Anvisningar för beräkning och dimensionering av rörsystem 1 Standard 1 460,00 kr R
SSG7908E Recommendations for the design and sizing of pipe systems 1 Standard 1 460,00 kr R
SSG7909 Guide till livslängdsjournal för trycksatta anordningar 1 Standard 1 460,00 kr R
SSG7909E Guide to service life journal for pressurised equipment 1 Standard 1 460,00 kr R
SSG7916 Checklista: Riskanalys av tryckbärande anordning 1 Standard 750,00 kr R
SSG7916E Checklist: Risk analysis of pressurised equipment 1 Standard 750,00 kr R
SSG7917 Checklista: Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar 1 Standard 750,00 kr R
SSG7917E Checklist: Risk assessment for use of pressurised equipment 1 Standard 750,00 kr R