Prislista

Teknikområden: R, RR, RU, RV

Genererad 2021-11-27 22:04:03

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
SSG2230 Trycksatta anordningar – livscykelbaserad och tvärteknisk guide 2 Standard 1.075,00 kr E, I, R, S
SSG2230E Pressurised equipment – life cycle based and multi-technical guide 2 Standard 1.075,00 kr E, I, R, S
SSG2502 Teknisk specifikation. Utrustning 2 Standard 660,00 kr E, I, M, R
SSG3255 Tätningsvattensystem – anvisningar för utförande 4 Standard 830,00 kr M, MT, R, RR
SSG3255E Water seal systems – general layout instructions 4 Standard 830,00 kr M, MT, R, RR
SSG3280 Planpackningar – rekommendationer för val av material och hantering 4 Standard 830,00 kr M, MT, R, RR
SSG3280E Flat gaskets – recommendations for the selection of material and mounting 4 Standard 830,00 kr M, MT, R, RR
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 Standard 1.075,00 kr E, I, M, R
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M, R
SSG4851E Coordinated final inspection of process plants 6 Standard 1.075,00 kr E, I, M, R
SSG5269 Symboler för förenklade processflödesscheman. 5 Standard 830,00 kr C, E, I, R
SSG5269E Symbols for simplified process flow diagrams 5 Standard 830,00 kr C, E, I, R
SSG5270 Symboler för processflödesscheman 5 Standard 1.075,00 kr C, E, I, R
SSG5270E Graphic symbols for process flow diagrams 5 Standard 1.075,00 kr C, E, I, R
SSG5274 Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process och anläggningar 1 Standard 830,00 kr B, E, I, M, R
SSG5274E Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants 1 Standard 830,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275 Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning 2 Standard 3.235,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275E Function based identification system for processes and plants 2 Standard 3.235,00 kr B, E, I, M, R
SSG5276 Koder och symboler för mät- och styrfunktioner i processflödesscheman 4 Standard 1.075,00 kr C, E, I, R
SSG5276E Codes and symbols for measurement and control functions in process flow diagram 4 Standard 1.075,00 kr C, E, I, R
SSG5416 Processanslutningar 8 Standard 1.300,00 kr I, R
SSG5416E Process connections 8 Standard 1.300,00 kr I, R
SSG6720 Rörgenomföring i plåtsandwichelement, plåtvägg, tegelvägg, betongvägg och bjälklag. Principutförande 5 Standard 1.075,00 kr B, R
SSG6720E Pipe penetration through sheet metal sandwich panel, sheet metal walls, brick walls, concrete walls and floors. Typical construction 5 Standard 1.075,00 kr B, R
SSG7000 Rörupphängningar - konstruktionsanvisningar och användningsområde 5 Standard 1.550,00 kr R, RU
SSG7000E Anchorages and supports - design recommendations for pipelines 5 Standard 1.550,00 kr R, RU
SSG7001 Rörupphängningar - symboler och typer 8 Standard 1.075,00 kr R, RU
SSG7001E Anchorages and supports for pipelines - symbols and types 8 Standard 1.075,00 kr R, RU
SSG7005 Rörupphängningar - typer 8 Standard 1.300,00 kr R, RU
SSG7005E Anchorages and supports for pipelines - types 8 Standard 1.300,00 kr R, RU
SSG7025 Rörupphängningselement - pendlar 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7025E Pipe support elements - hangers 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7026 Rörupphängningselement - pendel 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7026E Pipe support elements - hanger 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7027 Rörupphängningselement - pendelöglor 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7027E Pipe support elements - hanger eyelets 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7030 Rörupphängningselement - balk för upphängningar och styrningar 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7030E Pipe support elements - beam for supports and guides 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7050 Rörupphängningselement. Fjäderkorg 5 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7050E Pipe support elements - spring support 5 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7051 Rörupphängningselement - tryckfjäder 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7051E Pipe support elements - pressure spring 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7052 Rörupphängningselement - bricka till fjäderkorg 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7052E Pipe support elements - washer for spring support 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7053 Rörupphängningselement - bygel till fjäderkorg 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7053E Pipe support elements - stirrup for spring support 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7054 Rörupphängningselement - distansbricka till typ 8 vid förspänning av fjäder 2 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7054E Pipe support elements - spacer for type 8 when pre-tensioning springs 2 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7055 Rörupphängningselement - friktionsförband 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7055E Pipe support elements - friction joint 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7075 Rörupphängningselement - rörklammer av stål - delad 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7075E Pipe support elements - pipe clamp of steel - split type 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7080 Rörupphängningselement - fixklammerhalva 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7080E Pipe support elements - anchorage clamp half 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7081 Rörupphängningselement – förstärkt rörklammer 1 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7081E Pipe support elements – reinforced pipe clamp 1 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7100 Rörupphängningselement - stoppklackar 5 Standard 1.075,00 kr R, RU
SSG7100E Pipe support elements - stop lugs 5 Standard 1.075,00 kr R, RU
SSG7125 Rörupphängningselement - 3-hålsbricka 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7125E Pipe support elements - 3-hole washer 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7130 Rörupphängningselement - schackel för 3-hålsbricka 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7130E Pipe support elements - shackle for 3-hole washer 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7131 Rörupphängningselement - platta för schackel 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7131E Pipe support elements - plate for shackle 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7149 Rörupphängningselement - glidsko för oisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek 5 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7149E Pipe support elements - sliding shoe for uninsulated and insulated pipelines with max. 80 mm insulation thickness 5 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7151 Rörupphängningselement - glidsko för isolerade rörledningar 8 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7151E Pipe supports elements - sliding shoe for insulated pipelines 8 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7155 Rörupphängningselement - avhasningsskydd för glidskor 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7155E Pipe support elements - retainer for sliding shoes 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7160 Rörupphängningselement - axialstopp 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7160E Pipe support elements - axial stop 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7175 Rörupphängningselement - underdel till flexibelt stöd 7 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7175E Pipe support elements - bottom part of flexible supports 7 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7177 Rörupphängningselement - underdel till stöd 8 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7177E Pipe support elements - bottom part of flexible support 8 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7178 Rörupphängningselement - stöd för rörböj 6 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7178E Pipe support elements - support for pipe bends 6 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7179 Rörupphängningselement – bottenplatta till stöd för rörböj 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7179E Pipe support elements – bottom plate for pipe bend support 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7250 Rekommenderade pendelavstånd i rörupphängningar 5 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7250E Recommended hanger distances in pipe support elements 5 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7260 Rekommenderade centrumavstånd för rörledningar 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7260E Recommended distance between hanger centres 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7270 Maximalt stödavstånd för rörledningar förlagda inomhus och utomhus 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7270E Max. support distance for pipelines laid indoors and outdoors 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7350 Pumpuppställningar 3 Standard 1.550,00 kr M, R
SSG7350E Pump installation 3 Standard 1.550,00 kr M, R
SSG7355 Centrifugalpumpar – rekommendationer för val av material och axeltätningsarrangemang 3 Standard 1.300,00 kr M, MT, R
SSG7355E Centrifugal pumps – recommendations for the selection of materials and shaft seal arrangements 3 Standard 1.300,00 kr M, MT, R
SSG7374 Ringförstärkning av rostfria rör för vakuumsystem 1 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7374E Reinforcement ring of stainless steel pipes for vacuum systems 1 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7380 Blindfläns. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7380E Blind flange. Hot dip galvanized. Metric (ID) and ISO dimensions. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7384 Lösfläns för GAP-skarvhylsor. Varmförzinkad. PN 10 (ersätter SSG 1384) 2 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7384E Loose flanges for GRP jointing sleeves. Hot dip zinc coated. PN 10 (supersedes SSG 1384E) 2 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7386 Skyddsplåt – ISO- och ID-dimensioner – PN10, PN16, PN25 och PN40 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7386E Protective plate – ISO and ID dimensions – PN10, PN16, PN25 and PN40 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7390 Gängade rördelar – rostfritt eller syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7390E Threaded pipe fittings – stainless or acid resistant steel 3 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7391 Svetsade gängrör – rostfritt eller syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7391E Welded pipes suitable for screwing – stainless or acid resistant steel 3 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7392 T-rör med metriska dimensioner (ID) i rostfritt material – special-T-rör (SP1) enligt PED-rörklasser 3 Standard 1.075,00 kr R, RR
SSG7392E Tees with metric dimensions (ID) in stainless material – special-Tees (SP1) according to PED piping classes 3 Standard 1.075,00 kr R, RR
SSG7400 T-rör med ISO-dimensioner i rostfritt material – special-T-rör (SP) enligt PED-rörklasser 2 Standard 1.075,00 kr R, RR
SSG7400E Tees with metric dimensions in stainless material – special-Tees (SP) according to PED piping classes 2 Standard 1.075,00 kr R, RR
SSG7480 Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7480E Loose flange for welding ring with collar. Hot dip galvanized. Metric (ID) and ISO dimensions. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7525 Guide för kondensatavledare 2 Standard 1.075,00 kr R, RV
SSG7525E Guide for condensate deflectors 2 Standard 1.075,00 kr R, RV
SSG7531 Ventiler 2 Standard 660,00 kr R, RV
SSG7531E Valves 2 Standard 660,00 kr R, RV
SSG7571 Märkning av gas- och vätskeinstallationer 7 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7571E Labelling of gas and liquid installations 7 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7572 Märkning av trycksatta anordningar vid tillverkning 2 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7572E Marking of pressure equipment during manufacturing 2 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7591 Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, vissa rökkanaler o d samt behållare 4 Standard 1.900,00 kr R, RR
SSG7591E Insulation of pipelines, ventilation ducts, certain smoke flues etc and storage tanks 4 Standard 1.900,00 kr R, RR
SSG7595 Isolering av rörledningar. Detaljutföranden 3 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7595E Insulation of pipelines. Constructional details 3 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7596 Isolering av cisterner, torn och tankar. Detaljutföranden 3 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7596E Insulation of tanks and towers. Constructional details 3 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7640 Allmänna tekniska bestämmelser vid entreprenader av rörledningar 2 Standard 1.300,00 kr R
SSG7640 Allmänna tekniska bestämmelser vid entreprenader av rörledningar 2 RedigerbarBilaga 0,00 kr R
SSG7640E General technical provisions for pipeline contracts 2 Standard 1.300,00 kr R
SSG7640E General technical provisions for pipeline contracts 2 RedigerbarBilaga 0,00 kr R
SSG7642 Konstruktion och tillverkning av svetsade cisterner i metalliska material 2 Standard 1.300,00 kr R
SSG7642E Design and manufacture of welded metal storage tanks 2 Standard 1.300,00 kr R
SSG7645 Allmänna tekniska bestämmelser vid isoleringsentreprenader av rör och dylikt 4 Standard 830,00 kr R
SSG7645 Allmänna tekniska bestämmelser vid isoleringsentreprenader av rör och dylikt 4 RedigerbarBilaga 0,00 kr R
SSG7645E General technical provisions for insulation contracts for piping and similar 4 Standard 830,00 kr R
SSG7645E General technical provisions for insulation contracts for piping and similar 4 RedigerbarBilaga 0,00 kr R
SSG7650 Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll 5 Standard 2.395,00 kr R
SSG7650 Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll 5 RedigerbarBilaga 660,00 kr R
SSG7650 Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll 5 Bilaga 660,00 kr R
SSG7650E Piping – recommendations for the selection, classification and inspection of materials and components 5 Standard 2.395,00 kr R
SSG7650E Piping – recommendations for the selection, classification and inspection of materials and components 5 RedigerbarBilaga 660,00 kr R
SSG7650E Piping – recommendations for the selection, classification and inspection of materials and components 5 Bilaga 660,00 kr R
SSG7670 Allmänna tekniska bestämmelser för tillverkning och leverans av torn/cisterner i armerad plast 2 Standard 830,00 kr R
SSG7670E General technical regulations for the manufacture and delivery of towers/cisterns in reinforced plastic 2 Standard 830,00 kr R
SSG7680 Cisterner - Konstruktionsdetaljer. Översikt (ersätter SSG 1680) 2 Standard 660,00 kr R
SSG7680E Storage Tanks - Constructional Details. Overview 2 Standard 660,00 kr R
SSG7681 Rörstuts i mantel vid öppen cistern av kolstål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7681E Connection piece in shell of open steel storage tank 3 Standard 660,00 kr R
SSG7682 Rörstuts i tak vid öppen cistern av kolstål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7682E Connection piece in roof of open steel tank 3 Standard 660,00 kr R
SSG7683 Rörstuts i mantel vid öppen cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7683E Connection piece in shell of open stainless/acid resistant steel storage tank 3 Standard 660,00 kr R
SSG7684 Rörstuts i tak vid öppen cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7684E Connection piece in roof of open stainless/acid resistant steel storage tank 3 Standard 660,00 kr R
SSG7685 Avluftning av cistern av kolstål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7685E Venting of steel tanks 3 Standard 660,00 kr R
SSG7686 Avluftning vid cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7686E Venting of stainless/acid resistant steel storage tanks 3 Standard 660,00 kr R
SSG7688 Bottentömning vid öppen cistern av kolstål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7688E Bottom drainage of open steel tanks 3 Standard 660,00 kr R
SSG7690 Bottentömning vid cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7690E Bottom drainage of stainless/acid resistant steel tanks 3 Standard 660,00 kr R
SSG7692 Bräddavlopp vid cisterner av kolstål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7692E Overflow for steel tanks 3 Standard 660,00 kr R
SSG7693 Bräddavlopp vid cisterner av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7693E Overflow for stainless/acid resistant steel tanks 3 Standard 660,00 kr R
SSG7695 Inspektionslucka i cisterntak vid cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7695E Inspection hatch in tank roof on stainless/acid resistant steel tanks 3 Standard 660,00 kr R
SSG7696 Manlucka i mantel vid tank/cistern av kolstål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7696E Manhole in shell of steel tank 3 Standard 660,00 kr R
SSG7698 Manlucka i mantel vid tank/cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7698E Manhole in shell of stainless/acid resistant steel tank 3 Standard 660,00 kr R
SSG7701 Dävert för manlucka (ersätter SSG 1701) 2 Standard 660,00 kr R
SSG7701E Divet for manhole 2 Standard 660,00 kr R
SSG7703 Infästning av räcke vid cisterntak (ersätter SSG 1703) 2 Standard 660,00 kr R
SSG7703E Attachment of balustrade on tank roof 2 Standard 660,00 kr R
SSG7704 Infästning av plattform mot cisterntak (ersätter SSG 1704) 2 Standard 660,00 kr R
SSG7704E Attachment of platform on tank roof 2 Standard 660,00 kr R
SSG7705 Cisternförankring i fundament (ersätter SSG 1705) 2 Standard 660,00 kr R
SSG7705E Anchoring of tank on foundation 2 Standard 660,00 kr R
SSG7800 Kemikaliebeständiga glasfiberarmerade rör och rördelar av omättad esterplast för processledningar. GAP-rör och rördelar. Allmänna Fordringar. (ersätter SSG 1800) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7800E Chem.resist. glass fibre reinforced pipes of unsaturated ester plastic for process piping. GRP pipes and pipe fittings. General requirements. (supersedes SSG 1800E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7801 Rör av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rör. (ersätter SSG 1801) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7801E Piping of chemical-resistant, glass-fibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipes. (supersedes SSG 1801) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7805 Rördelar för processledningar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast. Översikt. (ersätter SSG 1805) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7805E Piping fittings of chemical-resistant, glass fibre reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. Survey. (supersedes SSG 1805E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7806 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Rörböj. (ersätter SSG 1806) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7806E Piping of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP fittings. Pipe bends. (supersedes SSG 1806E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7807 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. T-rör. (ersätter SSG 1807) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7807E Pipe fittings of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes.GRP pipe fittings. Tees. (supersedes SSG 1807E) 1 Standard 0,00 kr R, RR
SSG7808 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Kon. (ersätter SSG 1808) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7808E Pipe fittings of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipe fittings. Tapers. (supersedes SSG 1808E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7809 Rördelar av kem.best. Glasf.arm. omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Skarvhylsa med krage. PN6, PN10 och PN16. (ersätter SSG 1809) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7809E Pipe fittings of chem.resist. Glassf.reinf. unsaturated ester plastic for process pipes. GRP. Connection sleeve with collar. PN6, PN10 and PN16. (supersedes SSG 1809E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7810 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Skarvhylsa med fläns. PN10/1. (ersätter SSG 1810) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7810E Pipe fittings of chem.resist. Glassf.reinf. unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipe fittings. Connection sleeve with flange. PN 10/1. (supersedes SSG 1810E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7821 Tryck- och temperaturgränser för rörklass PN10–PN40 enligt flänsstandard SS-EN 1092-1:2018, samt PN3. Material: rostfritt och syrafast stål 3 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7821E Pressure and temperature limits for piping classes PN10–PN40, according to flange standard SS-EN 1092-1:2018, and PN3. Material: stainless and acid resistant steel 3 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7822 Tryck- och temperaturgränser för rörklass PN10–PN40 enligt flänsstandard SS-EN 1092-1:2018. Material: kolstål 3 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7822E Pressure and temperature limits for piping classes PN10–PN40, according to flange standard SS-EN 1092-1:2018. Material: carbon steel 3 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7827 Provtryck för tryckklasserna PN10, 16, 25 och 40 för olegerade och legerade stål 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7827E Test pressure for pressure classes PN10, 16, 25 and 40 for unalloyed and alloyed steel 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7828 Provtryck för tryckklasserna PN3, 10, 16, 25 och 40 för rostfritt stål, syrafast stål och duplex-stål 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7828E Test pressure for pressure classes PN3, 10, 16, 25 and 40 for stainless steel, acid resistant and duplex steel 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7829 Rörklasser enligt PED: sammanställning 4 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7829E Piping class according to PED: summary 4 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7830 PED – rörklass MSS__A. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7 3 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7830E PED – piping class MSS__A. Pipelines for metric dimension series, material 1.4307, z=0,7 3 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7835 PED – rörklass MAS__A. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 0,7 3 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7835E PED – piping class MSS__A. Pipelines for metric dimension series, material 1.4432/1.4404, z=0,7 3 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7840 PED – rörklass ESS__A. Rörledningar för ISO- dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7840E PED – piping class ESS__A. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4307, z = 0,7 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7845 PED – rörklass EAS__A. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 0,7 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7845E PED – piping class EAS__A. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 0,7 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7850 PED – rörklass ECS__B. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material P235GH, z = 1,0 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7850E PED – piping class ECS__B. Pipelines for ISO dimension series, material P235GH, z=1,0 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7860 PED – rörklass MSS__B. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4307, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7860E PED – piping class MSS__B. Pipelines for metric dimension series, material 1.4307, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7865 PED – rörklass MAS__B. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4432/1.4404 z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7865E PED – pipe class MAS__B. Pipelines for metric dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7870 PED – rörklass ESS__B. Rörledningar för ISO- dimensionsserie, material 1.4307, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7870E PED – piping class ESS__B. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4307, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7875 PED – rörklass EAS__B. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7875E PED – piping class EAS__B. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7900 Teknisk rapport – Beräkning av SSG rörupphängningar 1 Standard 2.500,00 kr R, RU
SSG7900 Teknisk rapport – Beräkning av SSG rörupphängningar 1 Bilaga 660,00 kr R, RU
SSG7902 Lining av cisterner. Anvisningar för utförande. 3 Standard 475,00 kr R
SSG7902E Lining of tanks. Instructions for installation 3 Standard 475,00 kr R
SSG7903 Trycksatta anordningar – gällande föreskrifter för tillverkning, användning, ombyggnation och reparation 3 Standard 1.075,00 kr A, M, R
SSG7903 Trycksatta anordningar – gällande föreskrifter för tillverkning, användning, ombyggnation och reparation 3 RedigerbarBilaga 0,00 kr A, M, R
SSG7903E Pressurised equipment – provisions for manufacture, use, conversion and repair 3 Standard 1.075,00 kr A, M, R
SSG7903E Pressurised equipment – provisions for manufacture, use, conversion and repair 3 RedigerbarBilaga 0,00 kr A, M, R
SSG7904 Användarhandledning för SSGs rörklasser enligt PED. (EUs direktiv om tryckbärande anordningar, 97/23/EG) 1 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7904E User Guide for SSG’s Pipe Classes according to the PED 1 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7905 Guide för fästelement enligt PED 2 Standard 1.550,00 kr R, RR
SSG7905E Guide for fasteners according to PED 2 Standard 1.550,00 kr R
SSG7906 Dokumentförteckning över PED-rörklasser 6 Standard 0,00 kr R, RR
SSG7906 Dokumentförteckning över PED-rörklasser 6 Bilaga 0,00 kr R, RR
SSG7906E Document list of PED pipe classes 6 Standard 0,00 kr R
SSG7906E Document list of PED pipe classes 6 Bilaga 0,00 kr R
SSG7907 Tilläggskrav för svetsade rör och rördelar med styrkefaktor z = 0,7 för att uppfylla kraven i PED 2014/68/EU 2 Standard 2.395,00 kr R, RR
SSG7907E Additional requirements for welded pipes and fittings with weld factor z = 0.7 to comply with the requirements of PED 2014/68/EU 2 Standard 2.395,00 kr R, RR
SSG7908 Anvisningar för beräkning och dimensionering av rörsystem 1 Standard 1.300,00 kr R
SSG7908E Recommendations for the design and sizing of pipe systems 1 Standard 1.300,00 kr R
SSG7909 Guide till livslängdsjournal för trycksatta anordningar 1 Standard 1.300,00 kr R
SSG7909E Guide to service life journal for pressurised equipment 1 Standard 1.300,00 kr R