Prislista

Teknikområden: R, RR, RU, RV

Genererad 2019-04-24 22:10:30

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr B, E, I, M, R, RU, Y, S, U
SSG06-267300-00 Teknisk rapport - Beräkning av SSG rörupphängningar 1 Standard 2.095,00 kr R, RU
SSG06-267300-00 Teknisk rapport - Beräkning av SSG rörupphängningar 1 Bilaga 0,00 kr R, RU
SSG1374 Datablad. Ringförstärkning av rostfria rör för vakuumsystem 3 Standard 395,00 kr R, RR
SSG1374E Data sheet. Reinforcing rings for stainless steel pipes for vacuum systems 2 Standard 395,00 kr R, RR
SSG2230 Trycksatta anordningar, livscykelbaserad och tvärteknisk standard 1 Standard 895,00 kr E, I, R, S
SSG2502 Teknisk specifikation. Utrustning 2 Standard 550,00 kr E, I, M, R
SSG3255 Tätningsvattensystem. Anvisningar för utförande 3 Standard 695,00 kr M, MT, R, RR
SSG3255E Water seal systems. General layout instructions 3 Standard 695,00 kr M, MT, R, RR
SSG3280 Planpackningar – rekommendationer för val av material och hantering 4 Standard 695,00 kr M, MT, R, RR
SSG3280E Flat gaskets – recommendations for the selection of material and mounting 4 Standard 695,00 kr M, MT, R, RR
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 Standard 895,00 kr E, I, M, R
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M, R
SSG4851E Coordinated final inspection of process plants 6 Standard 895,00 kr E, I, M, R
SSG5269 Symboler för förenklade processflödesscheman. 5 Standard 695,00 kr C, E, I, R
SSG5269E Symbols for simplified process flow diagrams 5 Standard 695,00 kr C, E, I, R
SSG5270 Symboler för processflödesscheman 5 Standard 895,00 kr C, E, I, R
SSG5270E Graphic symbols for process flow diagrams 5 Standard 895,00 kr C, E, I, R
SSG5274 Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process and anläggningar 1 Standard 695,00 kr B, E, I, M, R
SSG5274E Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants 1 Standard 695,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275 Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning 2 Standard 2.695,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275E Function based identification system for processes and plants 2 Standard 2.695,00 kr B, E, I, M, R
SSG5276 Koder och symboler för mät- och styrfunktioner i processflödesscheman 4 Standard 895,00 kr C, E, I, R
SSG5276E Codes and symbols for measurement and control functions in process flow diagram 4 Standard 895,00 kr C, E, I, R
SSG5416 Processanslutningar 8 Standard 1.095,00 kr I, R
SSG5416E Process connections 8 Standard 1.095,00 kr I, R
SSG6720 Rörgenomföring i plåtsandwichelement, plåtvägg, tegelvägg, betongvägg och bjälklag. Principutförande 5 Standard 895,00 kr B, R
SSG6720E Pipe penetration through sheet metal sandwich panel, sheet metal walls, brick walls, concrete walls and floors. Typical construction 5 Standard 895,00 kr B, R
SSG7000 Rörupphängningar Konstruktionsanvisningar och användningsområde 4 Standard 1.095,00 kr R, RU
SSG7000E Anchorages and supports. Design recommendations for pipelines 4 Standard 1.095,00 kr R, RU
SSG7001 Rörupphängningsdon Symboler och typer 7 Standard 895,00 kr R, RU
SSG7001E Anchorages and supports for pipelines. Symbols and types 7 Standard 895,00 kr R, RU
SSG7005 Rörupphängningsdon. Typer 7 Standard 1.095,00 kr R, RU
SSG7005E Anchorages and supports for pipelines. Types 7 Standard 1.095,00 kr R, RU
SSG7025 Rörupphängningselement. Pendlar 5 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7025E Pipe support elements. Hangers 5 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7026 Rörupphängningselement. Pendel 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7026E Pipe support elements. Hanger 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7027 Rörupphängningselement. Pendelöglor 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7027E Pipe support elements. Hanger eyelets 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7030 Rörupphängningselement. Balk för upphängningar och styrningar 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7030E Pipe support elements. Beam for supports and guides 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7050 Rörupphängningselement. Fjäderkorg 4 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7050E Pipe support elements. Spring support 4 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7051 Rörupphängningselement. Tryckfjäder 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7051E Pipe support elements. Pressure spring 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7052 Rörupphängningselement. Bricka till fjäderkorg 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7052E Pipe support elements. Washer for spring support 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7053 Rörupphängningselement. Bygel till fjäderkorg 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7053E Pipe support elements. Stirrup for spring support 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7054 Rörupphängningselement Distansbricka till typ 8 vid förspänning av fjäder. 1 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7054E Pipe support elements Spacer for type 8 when pre-tensioning springs 1 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7055 Rörupphängningselement. Friktionsförband 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7055E Pipe support elements.Friction joint 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7075 Rörupphängningselement. Rörklammer av stål. Delade 6 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7075E Pipe support elements. Pipe clamp of steel. Split type 6 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7080 Rörupphängningselement. Fixklammerhalva 5 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7080E Pipe support elements. Anchorage clamp half 5 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7100 Rörupphängningselement. Stoppklackar 4 Standard 695,00 kr R, RU
SSG7100E Pipe support elements. Stop lugs 4 Standard 695,00 kr R, RU
SSG7125 Rörupphängningselement. 3-hålsbricka 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7125E Pipe support elements. 3 - hole washer 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7130 Rörupphängningselement. Schackel för 3-hålsbricka 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7130E Pipe support elements. Shackle for 3-hole washer 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7131 Rörupphängningselement. Platta för schackel 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7131E Pipe support elements. Plate for shackle 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7149 Rörupphängningselement. Glidsko för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max 80 mm isoleringstjocklek 4 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7149E Pipe support elements. Sliding shoe for uninsulated,safety insulated and insulated pipes with max 80 mm insulation thickness 4 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7151 Rörupphängningselement. Glidsko för isolerade rörledningar 7 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7151E Pipe supports elements. Sliding shoe for insulated pipes 7 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7155 Rörupphängningselement. Avhasningsskydd för glidskor 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7155E Pipe support elements. Retainer for sliding shoes 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7160 Rörupphängningselement. Axialstopp 6 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7160E Pipe support elements. Axial stop 6 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7175 Rörupphängningselement. Underdel till flexibelt stöd 6 Standard 695,00 kr R, RU
SSG7175E Pipe support elements. Bottom part of flexible support 6 Standard 695,00 kr R, RU
SSG7176 Rörupphängningselement. Underdel till flexibelt stöd 4 Standard 695,00 kr R, RU
SSG7176E Pipe support elements. Bottom part of flexible support 4 Standard 695,00 kr R, RU
SSG7177 Rörupphängningselement. Underdel till stöd 7 Standard 695,00 kr R, RU
SSG7177E Pipe support elements. Bottom part of flexible support 7 Standard 695,00 kr R, RU
SSG7178 Rörupphängningselement. Stöd i rörböj 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7178E Pipe support elements. Support in pipe bends 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7179 Rörupphängningselement. Bottenplatta till stöd för rörböj 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7179E Pipe support elements. Bottom plate for pipe bend support 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7250 Rörupphängningsdon. Pendelavstånd i rörupphängningsdon 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7250E Pipe support elements. Hanger spacer in pipe support elements 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7260 Rekommenderade centrumavstånd för rörledningar 6 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7260E Recommended distance between hanger centres 6 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7270 Max stödavstånd för inomhus och utomhus förlagda rörledningar 5 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7270E Max. distance between supports for pipes laid indoors and outdoor 5 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7350 Pumpuppställningar 3 Standard 1.295,00 kr M, R
SSG7350E Pump installation 3 Standard 1.295,00 kr M, R
SSG7355 Centrifugalpumpar. Rekommendationer för val av material och axeltätningsarrangemang 2 Standard 1.095,00 kr M, MT, R
SSG7355E Centrifugal pumps. Recommendations for the selection of materials and shaft seal arrangements 2 Standard 1.095,00 kr M, MT, R
SSG7360 Blindfläns. DIN 2527B. Kolstål. PN 10 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7360E Blind flange. DIN 2527B. Carbon steel. PN 10 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7361 Blindfläns. DIN 2527B. Kolstål. PN 16 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7361E Blind flange. DIN 2527B. Carbon steel. PN 16 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7362 Blindfläns. DIN 2527B. Kolstål. PN 25 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7362E Blind flange. DIN 2527B. Carbon steel. PN 25 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7364 Vinkelstångskrage. Metriska dimensioner (ID). PN 10L (lågt tryck), PED 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7364E Angle steel collar. Metric dimensions (ID) PN10L (low pressure), PED 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7376 Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 10L (lågt tryck) 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7376E Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 10L (low pressure) 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7377 Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 10 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7377E Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 10 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7378 Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 16 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7378E Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 16 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7379 Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 25 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7379E Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 25 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7380 Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 40 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7380E Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 40 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7384 Lösfläns för GAP-skarvhylsor. Varmförzinkad. PN 10 (ersätter SSG 1384) 2 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7384E Loose flanges for GRP jointing sleeves. Hot dip zinc coated. PN 10 (supersedes SSG 1384E) 2 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7386 Blindspade. ISO och ID-dimensioner. PN 10 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7386E Blind spade. ISO and ID dimensions. PN 10 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7387 Blindspade. ISO och ID-dimensioner. PN 16 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7387E Blind spade. ISO and ID dimensions. PN 16 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7388 Blindspade. ISO och ID-dimensioner. PN 25 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7388E Blind spade. ISO and ID dimensions. PN 25. 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7389 Blindspade. ISO och ID-dimensioner. PN 40 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7389E Blind spade. ISO and ID dimensions. PN 40. 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7390 Gängade rördelar. Rostfritt stål (ersätter SSG 1390) 2 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7390E Threaded pipe fittings. Stainless steel (supersedes SSG 1390E) 2 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7391 Svetsade gängrör. Rostfritt stål (ersätter SSG 1391) 2 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7391E Welded tubes suitable for screwing. Stainless steel (supersedes SSG 1391E) 2 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7392 T-rör. Metriska dimensioner (ID). Special T-rör (SP1) enligt PED-rörklasser. Rostfritt material 2 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7392E Tees. Metric dimensions (ID). Special tees (SP1) as per PED pipe classes. Non-corrosive materials 1 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7394 Förstärkningsplåt för avgreningar. Metriska dimensioner, ID. Avgrening typ RP enligt PED-rörklasser. Rostfritt material 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7394E Reinforcement plates for branches. Metric dimensions, ID. Branch type RP according to PED pipe classes. Non- corrosive materials 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7395 Förstärkningsplåt för avgreningar. ISO dimensioner. Avgrening typ RP enligt PED-rörklasser. Rostfritt material. 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7395E Reinforcement plate for branches. ISO dimensions. Branch type RP according to PED pipe classes Non-corrosive material 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7400 T-Rör. ISO-dimensioner. Special T-Rör (SP) enligt PED-Rörklasser. Dimensioner som ej ingår i ISO 5251 1 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7400E Tees. ISO dimensions. Special tees (SP) as per PED pipe classes. Dimensions not within ISO 5251 1 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7464 Vinkelstångskrage. ISO dimensioner. PN 10L (lågt tryck), PED 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7464E Angle steel collar. ISO dimensions. PN 10L (low pressure), PED 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7465 Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 10, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7466 Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 16, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7466E Welding ring with collar. ISO-dimensions PN 16, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7467 Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 25, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7467E Welding ring with collar. ISO-dimensions PN 25, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7468 Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 40, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7468E Welding ring with collar. ISO-dimensions PN 40, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7480 Lösfläns för vinkelstångskragar. Varmförzinkad. Metriska och ISO-dimensioner. PN 10L (lågt tryck), PED. 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7480E Loose flange for angle steel collar. Hot-dip galvanized. Metric and ISO dimensions. PN 10L (low pressure), PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7481 Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. ISO-dimensioner. PN 10, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7481E Loose flange for welding ring with collar. Hot-dipped galvanised. ISO dimensions, PN 10, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7482 Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. ISO-dimensiner. PN 16, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7482E Loose flange for welding ring with collar. Hot-dipped galvanised. ISO dimensions, PN 16, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7483 Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. ISO-dimensioner. PN 25, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7483E Loose flange for welding ring with collar. Hot-dipped galvanised. ISO dimensions PN 25, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7485 Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. ISO-dimensioner. PN 40, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7485E Loose flange for welding ring with collar. Hot-dipped galvanised. ISO dimensions PN 40, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7525 Anvisningar för val av ångfällor (ersätter SSG 1425) 1 Standard 395,00 kr R, RV
SSG7525E Recommendations regarding the selection of steam traps (supersedes SSG 1425E) 1 Standard 395,00 kr R, RV
SSG7527 Anvisningar för montage av ångfällor samt utförande av ånguttag. (ersätter SSG 1427) 1 Standard 395,00 kr R, RV
SSG7527E Instructions for the installation of steam traps and the construction of steam draw-off points. (supersedes SSG 1427E) 1 Standard 395,00 kr R, RV
SSG7531 Ventiler 2 Standard 550,00 kr R, RV
SSG7531E Valves 2 Standard 550,00 kr R, RV
SSG7571 Märkning av gas- och vätskeinstallationer 6 Standard 1.095,00 kr R, RR
SSG7571E Labelling of gas and liquid installations 6 Standard 1.095,00 kr R, RR
SSG7572 Märkning av trycksatta anordningar vid tillverkning 2 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7572E Marking of pressure equipment during manufacturing 2 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7591 Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, vissa rökkanaler o d samt behållare 4 Standard 1.595,00 kr R, RR
SSG7591E Insulation of pipelines, ventilation ducts, certain smoke flues etc and storage tanks 4 Standard 1.595,00 kr R, RR
SSG7595 Isolering av rörledningar. Detaljutföranden 3 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7595E Insulation of pipelines. Constructional details 3 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7596 Isolering av cisterner, torn och tankar. Detaljutföranden 3 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7596E Insulation of tanks and towers. Constructional details 3 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7640 Allmänna tekniska bestämmelser vid rörledningsentreprenader (ersätter SSG 1640) 1 Standard 695,00 kr R
SSG7640E General technical regulations for pipework contracts (supersedes SSG 1640). 1 Standard 695,00 kr R
SSG7642 Allmänna tekniska bestämmelser för tillverkning och montage av svetsade öppna torn/cisterner 1 Standard 550,00 kr R
SSG7642E General technical regulations for the manufacture and installation of welded open towers/tanks 1 Standard 550,00 kr R
SSG7645 Allmänna tekniska bestämmelser vid rörisoleringsentreprenader o dyl 3 Standard 550,00 kr R
SSG7645E General technical conditions in connection with piping insulation contracts etc 3 Standard 550,00 kr R
SSG7650 Rörsystem. Anvisningar för val av material och komponenter samt klassning, kontroll och besiktning. 4 Standard 1.995,00 kr R
SSG7650E Pipe systems. Recommendations for the selection of materials and components and for control and inspection (supersedes SSG 1650E) 4 Standard 1.995,00 kr R
SSG7660 Media - Systemkoder (ersätter SSG 1660) 4 Standard 550,00 kr R
SSG7660E Media - System codes (supersedes SSG 1660) 4 Standard 550,00 kr R
SSG7670 Allmänna tekniska bestämmelser för tillverkning och leverans av torn/cisterner i armerad plast 2 Standard 695,00 kr R
SSG7670E General technical regulations for the manufacture and delivery of towers/cisterns in reinforced plastic 2 Standard 695,00 kr R
SSG7680 Cisterner - Konstruktionsdetaljer. Översikt (ersätter SSG 1680) 2 Standard 550,00 kr R
SSG7680E Storage Tanks - Constructional Details. Overview 2 Standard 550,00 kr R
SSG7681 Rörstuts i mantel vid öppen cistern av kolstål 3 Standard 550,00 kr R
SSG7681E Connection piece in shell of open steel storage tank 3 Standard 550,00 kr R
SSG7682 Rörstuts i tak vid öppen cistern av kolstål 3 Standard 550,00 kr R
SSG7682E Connection piece in roof of open steel tank 3 Standard 550,00 kr R
SSG7683 Rörstuts i mantel vid öppen cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 550,00 kr R
SSG7683E Connection piece in shell of open stainless/acid resistant steel storage tank 3 Standard 550,00 kr R
SSG7684 Rörstuts i tak vid öppen cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 550,00 kr R
SSG7684E Connection piece in roof of open stainless/acid resistant steel storage tank 3 Standard 550,00 kr R
SSG7685 Avluftning av cistern av kolstål 3 Standard 550,00 kr R
SSG7685E Venting of steel tanks 3 Standard 550,00 kr R
SSG7686 Avluftning vid cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 550,00 kr R
SSG7686E Venting of stainless/acid resistant steel storage tanks 3 Standard 550,00 kr R
SSG7688 Bottentömning vid öppen cistern av kolstål 3 Standard 550,00 kr R
SSG7688E Bottom drainage of open steel tanks 3 Standard 550,00 kr R
SSG7690 Bottentömning vid cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 550,00 kr R
SSG7690E Bottom drainage of stainless/acid resistant steel tanks 3 Standard 550,00 kr R
SSG7692 Bräddavlopp vid cisterner av kolstål 3 Standard 550,00 kr R
SSG7692E Overflow for steel tanks 3 Standard 550,00 kr R
SSG7693 Bräddavlopp vid cisterner av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 550,00 kr R
SSG7693E Overflow for stainless/acid resistant steel tanks 3 Standard 550,00 kr R
SSG7695 Inspektionslucka i cisterntak vid cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 550,00 kr R
SSG7695E Inspection hatch in tank roof on stainless/acid resistant steel tanks 3 Standard 550,00 kr R
SSG7696 Manlucka i mantel vid tank/cistern av kolstål 3 Standard 550,00 kr R
SSG7696E Manhole in shell of steel tank 3 Standard 550,00 kr R
SSG7698 Manlucka i mantel vid tank/cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 550,00 kr R
SSG7698E Manhole in shell of stainless/acid resistant steel tank 3 Standard 550,00 kr R
SSG7701 Dävert för manlucka (ersätter SSG 1701) 2 Standard 550,00 kr R
SSG7701E Divet for manhole 2 Standard 550,00 kr R
SSG7703 Infästning av räcke vid cisterntak (ersätter SSG 1703) 2 Standard 550,00 kr R
SSG7703E Attachment of balustrade on tank roof 2 Standard 550,00 kr R
SSG7704 Infästning av plattform mot cisterntak (ersätter SSG 1704) 2 Standard 550,00 kr R
SSG7704E Attachment of platform on tank roof 2 Standard 550,00 kr R
SSG7705 Cisternförankring i fundament (ersätter SSG 1705) 2 Standard 550,00 kr R
SSG7705E Anchoring of tank on foundation 2 Standard 550,00 kr R
SSG7800 Kemikaliebeständiga glasfiberarmerade rör och rördelar av omättad esterplast för processledningar. GAP-rör och rördelar. Allmänna Fordringar. (ersätter SSG 1800) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7800E Chem.resist. glass fibre reinforced pipes of unsaturated ester plastic for process piping. GRP pipes and pipe fittings. General requirements. (supersedes SSG 1800E) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7801 Rör av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rör. (ersätter SSG 1801) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7801E Piping of chemical-resistant, glass-fibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipes. (supersedes SSG 1801) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7805 Rördelar för processledningar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast. Översikt. (ersätter SSG 1805) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7805E Piping fittings of chemical-resistant, glass fibre reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. Survey. (supersedes SSG 1805E) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7806 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Rörböj. (ersätter SSG 1806) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7806E Piping of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP fittings. Pipe bends. (supersedes SSG 1806E) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7807 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. T-rör. (ersätter SSG 1807) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7808 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Kon. (ersätter SSG 1808) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7808E Pipe fittings of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipe fittings. Tapers. (supersedes SSG 1808E) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7809 Rördelar av kem.best. Glasf.arm. omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Skarvhylsa med krage. PN6, PN10 och PN16. (ersätter SSG 1809) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7809E Pipe fittings of chem.resist. Glassf.reinf. unsaturated ester plastic for process pipes. GRP. Connection sleeve with collar. PN6, PN10 and PN16. (supersedes SSG 1809E) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7810 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Skarvhylsa med fläns. PN10/1. (ersätter SSG 1810) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7810E Pipe fittings of chem.resist. Glassf.reinf. unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipe fittings. Connection sleeve with flange. PN 10/1. (supersedes SSG 1810E) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7821 Tryck och temperaturgränser för rörklass PN 10, PN 16, PN 25 och PN 40 enligt flänsstandard SS-EN 1092-1:2001 samt PN 10L 2 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7821E Pressure and temperature ratings for pipe class PN 10, PN 16, PN 25 and PN 40 as per flange standard SS-EN 1092-1:2001 and PN 10L 2 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7822 Tryck och temperaturgränser för rörklass DCS10A, DCS16A och DCS25A enligt flänsstandard SS-EN 1092-1:2001 2 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7822E Pressure and temperature ratings for pipe class DCS10A, DCS16A and DCS25A as per flange standard SS-EN 1092-1:2001 2 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7827 Provtryck för tryckklasserna PN 10, PN 16 och PN 25. Material kolstål, P235GH 1 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7827E Test pressure for pressure classes PN 10, PN 16 and PN 25. Carbon steel, P235GH 1 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7828 Max provtryck för tryckklasserna PN 10L, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 för material rostfritt stål (SS) och syrafast stål (AS) 1 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7828E Max test pressure for pressure classes PN 10L, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 for stainless steel (SS) and acid-resistant steel (AS) 1 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7829 PED-Rörklasser - sammanställning 3 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7829E PED pipe classes - list 3 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7830 PED – rörklass MSS10L. Rörledningar för låga tryck. Metrisk dimensionsserie, PN 10L, Material 1.4307, z=0.7. 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7830E PED – pipe class MSS10L. Low pressure. Metric dimension series, PN 10L, Material 1.4307, z=0.7. 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7831 PED - rörklass MSS10A. Metrisk dimensionsserie, PN 10, Material 1.4307, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7831E PED - pipe class MSS10A. Metric dimension series, PN 10, Material 1.4307, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7832 PED - Rörklass MSS16A. Metrisk dimensionsserie, PN 16, Material 1.4307, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7832E PED - pipe class MSS16A. Metric dimension series, PN 16, Material 1.4307, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7833 PED - Rörklass MSS25A. Metrisk dimensionsserie, PN 25, Material 1.4307, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7833E PED - pipe class MSS25A. Metric dimension series, PN 25, Material 1.4307, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7834 PED - Rörklass MSS40A. Metrisk dimensionsserie, PN 40, Material 1.4307, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7834E PED - pipe class MSS40A. Metric dimension series, PN 40, Material 1.4307, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7835 PED – rörklass MAS10L. Rörledningar för låga tryck. Metrisk dimensionsserie, PN 10L, Material 1.4432/1.4404, z=0.7. 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7835E PED – pipe class MAS10L. Low pressure. Metric dimension series, PN 10L, Material 1.4432/1.4404, z=0.7. 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7836 PED - rörklass MAS10A. Metrisk dimensionsserie, PN 10, Material 1.4432/1.4404, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7836E PED - pipe class MAS10A. Metric dimension series, PN 10, Material 1.4432/1.4404, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7837 PED - rörklass MAS16A. Metrisk dimensionsserie, PN 16, Material 1.4432/1.4404, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7837E PED - pipe class MAS16A. Metric dimension series, PN 16, Material 1.4432/1.4404, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7838 PED - rörklass MAS25A. Metrisk dimensionsserie, PN 25, Material 1.4432/1.4404, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7838E PED - pipe class MAS25A. Metric dimension series, PN 25, Material 1.4432/1.4404, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7839 PED - rörklass MAS40A. Metrisk dimensionsserie, PN 40, Material 1.4432/1.4404, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7839E PED - pipe class MAS40A. Metric dimension series, PN 40, Material 1.4432/1.4404, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7840 PED - rörklass ESS10L. Rörledningar för låga tryck. ISO dimensionsserie, PN 10L, Material 1.4307, z=0.7. 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7840E PED - Pipe Class ESS10L. Low pressure. ISO dimension series, PN 10L, Material 1.4307, z=0.7. 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7841 PED-Rörklass ESS10A. ISO-dimensionsserie, PN 10, Material 1.4307, Z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7841E PED - pipe class ESS10A. ISO dimension series, PN 10, Material 1.4307, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7842 PED-Rörklasser ESS16A. ISO dimensionsserie, PN 16, Material 1.4307, Z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7842E PED - pipe class ESS16A. ISO dimension series, PN 16, Material 1.4307, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7843 PED-Rörklasser ESS25A. ISO dimensionsserie, PN 25, Material 1.4307, Z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7843E PED - pipe class ESS25A. ISO dimension series, PN 25, Material 1.4307, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7844 PED-Rörklasser ESS40A. ISO dimensionsserie, PN 40, Material 1.4307, Z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7844E PED - pipe class ESS40A. ISO dimension series, PN 40, Material 1.4307, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7845 PED - rörklass EAS10L. Rörledningar för låga tryck. ISO dimensionsserie, PN 10L, Material 1.4432, z=0.7. 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7845E PED - Pipe Class EAS10L. Low pressure. ISO dimension series, PN 10L, Material 1.4432, z=0.7. 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7846 PED-Rörklass EAS10A. ISO-dimensionsserie, PN 10, Material 1.4432, Z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7846E PED - pipe class EAS10A. ISO dimension series, PN 10, Material 1.4432, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7847 PED-Rörklass EAS16A. ISO-dimensionsserie, PN 16, Material 1.4432, Z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7847E PED - pipe class EAS16A. ISO dimension series, PN 16, Material 1.4432, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7848 PED-Rörklass EAS25A. ISO-dimensionsserie, PN 25, Material 1.4432, Z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7848E PED - pipe class EAS25A. ISO dimension series, PN 25, Material 1.4432, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7849 PED-Rörklass EAS40A. ISO-dimensionsserie, PN 40, Material 1.4432, Z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7849E PED - pipe class EAS40A. ISO dimension series, PN 40, Material 1.4432, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7850 PED - Rörklass DCS10A. DIN dimensionsserie, PN 10, Material P235GH, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7850E PED - pipe class DCS10A. DIN dimension series, PN 10, Material P235GH, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7851 PED - Rörklass DCS16A. DIN dimensionsserie, PN 16, Material P235GH, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7851E PED - pipe class DCS16A. DIN dimension series, PN 16, Material P235GH, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7852 PED - Rörklass DCS25A. DIN dimensionsserie, PN 25, Material P235GH, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7852E PED - pipe class DCS25A. DIN dimension series, PN 25, Material P235GH, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7902 Lining av cisterner. Anvisningar för utförande. 3 Standard 395,00 kr R
SSG7902E Lining of tanks. Instructions for installation 3 Standard 395,00 kr R
SSG7903 Anvisningar för projektering, upphandling, tillverkning och drift av trycksatta anordningar samt krav på dokumentation 2 Standard 695,00 kr A, M, R
SSG7903E Directions for design, procurement, manufacturing and operation of pressurised equipment and documentation requirements 2 Standard 695,00 kr A, M, R
SSG7904 Användarhandledning för SSGs rörklasser enligt PED. (EUs direktiv om tryckbärande anordningar, 97/23/EG) 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7904E User Guide for SSG’s Pipe Classes according to the PED 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7905E Particular Material Appraisal - Fasteners. Property class 8.8 according to ISO 898-1 and ISO 898-2 1 Standard 1.295,00 kr R
SSG7906 Dokumentförteckning över PED_Rörklasser 5 Standard 0,00 kr R, RR
SSG7907 Tilläggskrav för svetsade rör och rördelar med styrkefaktor z=0,7 för att uppfylla kraven i AFS 1999:4 (Directive 97/23/EC) 1 Standard 1.995,00 kr R, RR
SSG7907E Additional requirement for welded pipes and fittings with weld factor z=0.7 to comply with the requirements of AFS 1999:4 (Directive 97/23/EC) 1 Standard 1.995,00 kr R, RR
SSG7908 Anvisningar för beräkning och dimensionering av rörsystem 1 Standard 1.095,00 kr R
SSG7908E Recommendations for the design and sizing of pipe systems 1 Standard 1.095,00 kr R