Prislista

Teknikområden: C, I

Genererad 2020-07-10 14:26:25

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr B, E, I, M, R, RU, Y, S, U
SSG1281 Akustiska och visuella varningssignaler 2 Standard 695,00 kr I, S
SSG2230 Trycksatta anordningar, livscykelbaserad och tvärteknisk standard 1 Standard 895,00 kr E, I, R, S
SSG2240 Säkerhetskritisk instrumentering enligt SS-EN 61511-1 3 Standard 2.095,00 kr E, I, S
SSG2241 Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG 2 Standard 1.295,00 kr E, I, S
SSG2241 Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG 2 RedigerbarBilaga 395,00 kr E, I, S
SSG2242 Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering 1 Standard 1.095,00 kr E, I, S
SSG2242 Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering 1 Bilaga 550,00 kr E, I, S
SSG2242E Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation 1 Standard 1.095,00 kr E, I, S
SSG2242E Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation 1 Bilaga 550,00 kr E, I, S
SSG2501 Teknisk specifikation. Anläggningsdata 1 Standard 550,00 kr E, I
SSG2501E Technical specification. Plant design data 1 Standard 550,00 kr E, I
SSG2502 Teknisk specifikation. Utrustning 2 Standard 550,00 kr E, I, M, R
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Standard 1.295,00 kr B, E, I, M
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Bilaga 550,00 kr B, E, I, M
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Standard 1.295,00 kr B, E, I, M
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Bilaga 550,00 kr B, E, I, M
SSG3042 Generella anvisningar för ljudprojektering av inre och yttre miljö 2 Standard 895,00 kr B, E, I, M
SSG3042E General instructions for sound design of indoor and outdoor environments 2 Standard 895,00 kr B, E, I, M
SSG3499 Pneumatiska anläggningar. Tekniska bestämmelser för leverans 3 Standard 550,00 kr E, I, M
SSG3499 Pneumatiska anläggningar. Tekniska bestämmelser för leverans 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M
SSG3499E Pneumatic plants. Technical regulations for delivery 3 Standard 550,00 kr E, I, M
SSG3499E Pneumatic plants. Technical regulations for delivery 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M
SSG3700 VVS-system 3 Standard 2.695,00 kr E, I, M, V
SSG3700 VVS-system 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M, V
SSG3700E Heating, ventilation and sanitation systems 3 Standard 2.695,00 kr E, I, M, V
SSG3700E Heating, ventilation and sanitation systems 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M, V
SSG3750 Värmeväxlare, teknisk specifikation 1 Standard 1.095,00 kr E, I, M, V
SSG3750 Värmeväxlare, teknisk specifikation 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M, V
SSG3750E Heat exchangers, technical specification 1 Standard 1.095,00 kr E, I, M, V
SSG3750E Heat exchangers, technical specification 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M, V
SSG3800 Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning 8 Standard 1.995,00 kr E, I, M
SSG3800 Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning 8 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M
SSG3800E General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments 8 Standard 1.995,00 kr E, I, M
SSG3800E General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments 8 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M
SSG3901 Projektstruktur - Förslag till disposition 2 Standard 550,00 kr A, B, E, I, M
SSG3901E Project structure - Planning scheme proposal 2 Standard 550,00 kr A, B, E, I, M
SSG4102 Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer 3 Standard 1.295,00 kr E, I, M
SSG4102 Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer 3 Bilaga 0,00 kr E, I, M
SSG4102E Explosive applications - Electrical and mechanical installations 3 Standard 1.295,00 kr E, I, M
SSG4102E Explosive applications - Electrical and mechanical installations 3 Bilaga 0,00 kr E, I, M
SSG4250 Elektriska driftrum. Allmänna projekteringsanvisningar 8 Standard 1.095,00 kr B, E, I
SSG4250E Electrical operation rooms. General project engineering instructions 8 Standard 1.095,00 kr B, E, I
SSG4310 Kablar - standardurval 6 Standard 895,00 kr E, I
SSG4310E Cables - standard 6 Standard 895,00 kr E, I
SSG4501 Systematiskt elsäkerhetsarbete – företagets elansvar 5 Standard 1.295,00 kr E, ES, I
SSG4552 Omfattning och leverans av dokumentation för el- och instrumentanläggningar 7 Standard 1.095,00 kr E, I
SSG4552 Omfattning och leverans av dokumentation för el- och instrumentanläggningar 7 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I
SSG4552E Extent and supply of documentation for electrical- and instrument plant 7 Standard 1.095,00 kr E, I
SSG4552E Extent and supply of documentation for electrical- and instrument plant 7 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I
SSG4580 Datorstöd för teknisk dokumentation (CAD) 4 Standard 895,00 kr C, E, I
SSG4700 Anläggningstekniska leveransbestämmelser för elektrisk utrustning ingående i maskinleverans 5 Standard 550,00 kr E, I
SSG4700 Anläggningstekniska leveransbestämmelser för elektrisk utrustning ingående i maskinleverans 5 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG4700E Technical specification for electrical equipment included in machinery and mechanical equipment 5 Standard 550,00 kr E, I
SSG4700E Technical specification for electrical equipment included in machinery and mechanical equipment 5 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG4802 Person-, maskin- och processäkerhet med elektroniska system. 4 Standard 695,00 kr E, I
SSG4802E Personnel, equipment and process safety with electronic systems. 4 Standard 695,00 kr E, I
SSG4850 Utcheckning och idrifttagningsanvisningar av elektrisk utrustning 6 Standard 1.095,00 kr E, I
SSG4850 Utcheckning och idrifttagningsanvisningar av elektrisk utrustning 6 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I
SSG4850E Inspection and commissioning instructions for electrical equipment 6 Standard 1.095,00 kr E, I
SSG4850E Inspection and commissioning instructions for electrical equipment 6 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 Standard 895,00 kr E, I, M, R
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M, R
SSG4851E Coordinated final inspection of process plants 6 Standard 895,00 kr E, I, M, R
SSG4901 Intelligenta informations- och funktionsutrustningar för startkopplare m.m. 1 Standard 395,00 kr E, I
SSG4901E Intelligent information and functional equipments for motor starters etc. 1 Standard 395,00 kr E, I
SSG4902 Dokumentstruktur - Anläggningsstandard, el/instrument 2 Standard 550,00 kr E, I
SSG4902E Document structure - Installation standards, electricity/instruments 2 Standard 550,00 kr E, I
SSG4905 Reservkraft och avbrottsfri kraftförsörjning. Allmänna projekteringsanvisningar. Rapport 2 Standard 550,00 kr E, I
SSG4905E Standby power and uninterruptible power supplies. General design guidelines. Report 2 Standard 550,00 kr E, I
SSG4906 Kabelanläggningar. Brandtekniska anvisningar. Rapport. 4 Standard 395,00 kr E, I
SSG4906E Cable installations - fire regulations. 4 Standard 395,00 kr E, I
SSG4907 Kontaktpressning för Cu- och Al-förbindningar samt termografins betydelse i det förebyggande underhållet 3 Standard 395,00 kr E, I
SSG4907E Crimped joints for Cu and Al connectors, and the imortance of thermography for preventive maintenance. 3 Standard 395,00 kr E, I
SSG4908 Starkströmsutrustningar med integrerad elektronik i processdrivutrustningar 2 Standard 395,00 kr E, I
SSG4908E Power equipment with integrated electronics in process power equipment. 2 Standard 395,00 kr E, I
SSG4909 Anvisningar för EMC 3 Standard 1.095,00 kr E, I
SSG4909E Instructions for EMC 3 Standard 1.095,00 kr E, I
SSG5150 Jordning och skärmning av elektroniska utrustningar 5 Standard 1.095,00 kr E, I
SSG5150E Earthing and screening of electronic equipment 5 Standard 1.095,00 kr E, I
SSG5225 Omfattning och leverans av dokumentation för styrsystemanläggningar 5 Standard 895,00 kr E, I
SSG5225 Omfattning och leverans av dokumentation för styrsystemanläggningar 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr E, I
SSG5225E Extent and delivery of documentation for control system installations 5 Standard 895,00 kr E, I
SSG5225E Extent and delivery of documentation for control system installations 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr E, I
SSG5253 Regleroptimering 3 Standard 1.295,00 kr I
SSG5253E Control tuning 3 Standard 1.295,00 kr I
SSG5260 Checklista för kontrollrum 4 Standard 550,00 kr E, I
SSG5260 Checklista för kontrollrum 4 Bilaga 550,00 kr E, I
SSG5260E Control room check list 4 Standard 550,00 kr E, I
SSG5260E Control room check list 4 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG5262 Processbilduppbyggnad - Allmänna principer 4 Standard 550,00 kr E, I
SSG5262E Process image construction - General principles 4 Standard 550,00 kr E, I
SSG5264 Processövervakning - Larmsignal och varningsindikering. Anvisningar för utformning. 5 Standard 395,00 kr E, I
SSG5264E Process monitoring - Alarm signal and warning indication. Directives for design 5 Standard 395,00 kr E, I
SSG5269 Symboler för förenklade processflödesscheman. 5 Standard 695,00 kr C, E, I, R
SSG5269E Symbols for simplified process flow diagrams 5 Standard 695,00 kr C, E, I, R
SSG5270 Symboler för processflödesscheman 5 Standard 895,00 kr C, E, I, R
SSG5270E Graphic symbols for process flow diagrams 5 Standard 895,00 kr C, E, I, R
SSG5271 Symboler för el-, instrument-, styrsystemscheman - och förreglingsscheman 5 Standard 895,00 kr C, E, I
SSG5271E Symbols for diagrams 5 Standard 895,00 kr C, E, I
SSG5272 Förreglingsscheman för processanläggningar 3 Standard 895,00 kr C, E, I
SSG5272E System diagram for processplants 3 Standard 895,00 kr C, E, I
SSG5274 Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process and anläggningar 1 Standard 695,00 kr B, E, I, M, R
SSG5274E Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants 1 Standard 695,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275 Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning 2 Standard 2.695,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275E Function based identification system for processes and plants 2 Standard 2.695,00 kr B, E, I, M, R
SSG5276 Koder och symboler för mät- och styrfunktioner i processflödesscheman 4 Standard 895,00 kr C, E, I, R
SSG5276E Codes and symbols for measurement and control functions in process flow diagram 4 Standard 895,00 kr C, E, I, R
SSG5280 Checklista för acceptanstest av styrsystem 2 Standard 695,00 kr E, I
SSG5280 Checklista för acceptanstest av styrsystem 2 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG5280E Checklist for acceptance-test of control system 2 Standard 695,00 kr E, I
SSG5280E Checklist for acceptance-test of control system 2 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG5401 Instrumentmontage. Översikt 4 Standard 395,00 kr I
SSG5401E Instrument installation. Overview 4 Standard 395,00 kr I
SSG5402 Installationsprinciper. Utrustning för analyser (A) 4 Standard 1.095,00 kr I
SSG5402E Principles of installation. Analyses equipment (A) 4 Standard 1.095,00 kr I
SSG5403 Installationsprinciper. Utrustning för flödesmätning (F) 4 Standard 1.095,00 kr I
SSG5403E Principles of installation. Flow measurement equipment (F) 4 Standard 1.095,00 kr I
SSG5404 Installationsprinciper. Utrustning för nivåmätning (L) 6 Standard 1.095,00 kr I
SSG5404E Principles of installation. Level measurement equipment (L) 6 Standard 1.095,00 kr I
SSG5405 Installationsprinciper. Utrustning för tryckmätning (P) 4 Standard 1.095,00 kr I
SSG5405E Principles of installation. Pressure measurement equipment (P) 4 Standard 1.095,00 kr I
SSG5406 Installationsprinciper. Utrustning för temperaturmätning (T) 4 Standard 1.095,00 kr I
SSG5406E Principles of installation. Temperature measurement equipment (T) 4 Standard 1.095,00 kr I
SSG5407 Installationsprinciper. Utrustning för ventiler (V) 5 Standard 1.095,00 kr I
SSG5407E Principles of installation. Valve equipment (V) 5 Standard 1.095,00 kr I
SSG5408 Installationsprinciper. Utrustning för övrigt (Ö) 4 Standard 695,00 kr I
SSG5408E Principles of installation. Miscellaneous equipment (Ö) 4 Standard 695,00 kr I
SSG5410 Mätgivare för processreglering 2 Standard 1.295,00 kr I
SSG5410E Measuring sensors for process control 2 Standard 1.295,00 kr I
SSG5415 Instrumentmontage. Materielförteckning 6 Standard 695,00 kr I
SSG5415E Instrument installation. List of materials 6 Standard 695,00 kr I
SSG5416 Processanslutningar 8 Standard 1.095,00 kr I, R
SSG5416E Process connections 8 Standard 1.095,00 kr I, R
SSG5417 Montagedetaljer 3 Standard 550,00 kr I
SSG5417E Mounting components 3 Standard 550,00 kr I
SSG5904 Optofiberteknik 2 Standard 695,00 kr E, I
SSG5904E Fibre optics 2 Standard 695,00 kr E, I
SSG5905 Fältbussanläggningar 1 Standard 895,00 kr E, I
SSG5905E Fieldbus plants 1 Standard 895,00 kr E, I