Prislista

Teknikområden: C, I

Genererad 2024-05-21 06:45:08

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG1281 Akustiska och visuella varningssignaler 3 Standard 940,00 kr I, S
SSG2230 Trycksatta anordningar – livscykelbaserad och tvärteknisk guide 2 Standard 1 220,00 kr E, I, R, S
SSG2230E Pressurised equipment – life cycle based and multi-technical guide 2 Standard 1 220,00 kr E, I, R, S
SSG2240 Säkerhetskritisk instrumentering 3 Standard 2 840,00 kr E, I, S
SSG2241 Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG 2 Standard 1 760,00 kr E, I, S
SSG2241 Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG 2 RedigerbarBilaga 540,00 kr E, I, S
SSG2242 Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering 1 Standard 1 460,00 kr E, I, S
SSG2242 Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering 1 Bilaga 750,00 kr E, I, S
SSG2242E Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation 1 Standard 1 460,00 kr E, I, S
SSG2242E Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation 1 Bilaga 750,00 kr E, I, S
SSG2501 Teknisk specifikation. Anläggningsdata 1 Standard 750,00 kr E, I
SSG2501E Technical specification. Plant design data 1 Standard 750,00 kr E, I
SSG2502 Teknisk specifikation – utrustning 3 Standard 750,00 kr E, I, M, R
SSG2502E Technical specification – equipment 3 Standard 750,00 kr E, I, M, R
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Standard 1 760,00 kr B, E, I, M, FNP
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Bilaga 750,00 kr B, E, I, M, FNP
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Standard 1 760,00 kr B, E, I, M
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Bilaga 750,00 kr B, E, I, M
SSG3042 Generella anvisningar för ljudprojektering av inre och yttre miljö 2 Standard 1 220,00 kr B, E, I, M
SSG3042E General instructions for sound design of indoor and outdoor environments 2 Standard 1 220,00 kr B, E, I, M
SSG3499 Pneumatiska anläggningar – tekniska bestämmelser för leverans 4 Standard 2 700,00 kr E, I, M, FNP
SSG3499 Pneumatiska anläggningar – tekniska bestämmelser för leverans 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, FNP
SSG3499E Pneumatic systems – technical regulations for delivery 4 Standard 2 700,00 kr E, I, M, FNP
SSG3499E Pneumatic systems – technical regulations for delivery 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, FNP
SSG3700 VVS-system: Översikt och anläggningstekniskt underlag 4 Standard 0,00 kr E, I, M, V
SSG3700 VVS-system: Översikt och anläggningstekniskt underlag 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, V
SSG3700E Heating, ventilation and sanitation systems: Overview and basis for plant engineering 4 Standard 0,00 kr E, I, M, V
SSG3700E Heating, ventilation and sanitation systems: Overview and basis for plant engineering 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, V
SSG3750 Värmeväxlare – teknisk specifikation 2 Standard 1 460,00 kr E, I, M, V
SSG3750 Värmeväxlare – teknisk specifikation 2 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, V
SSG3750E Heat exchangers – technical specification 2 Standard 1 460,00 kr E, I, M, V
SSG3750E Heat exchangers – technical specification 2 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, V
SSG3800 Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning 9 Standard 2 700,00 kr E, I, M, FNP
SSG3800 Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning 9 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, FNP
SSG3800E General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments 9 Standard 2 700,00 kr E, I, M, FNP
SSG3800E General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments 9 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, FNP
SSG3901 Projektstruktur - Förslag till disposition 2 Standard 750,00 kr A, B, E, I, M
SSG3901E Project structure - Planning scheme proposal 2 Standard 750,00 kr A, B, E, I, M
SSG4102 Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer 3 Standard 1 760,00 kr E, I, M
SSG4102 Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer 3 Bilaga 0,00 kr E, I, M
SSG4102E Explosive applications - Electrical and mechanical installations 3 Standard 1 760,00 kr E, I, M
SSG4102E Explosive applications - Electrical and mechanical installations 3 Bilaga 0,00 kr E, I, M
SSG4250 Elektriska driftrum. Allmänna projekteringsanvisningar 8 Standard 1 460,00 kr B, E, I
SSG4250E Electrical operation rooms. General project engineering instructions 8 Standard 1 460,00 kr B, E, I
SSG4310 Kablar – standardurval 7 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG4310E Cables – standard 7 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG4501 Systematiskt elsäkerhetsarbete – företagets elansvar 5 Standard 1 760,00 kr E, ES, I
SSG4552 Omfattning och leverans av dokumentation för el- och instrumentanläggningar 7 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG4552 Omfattning och leverans av dokumentation för el- och instrumentanläggningar 7 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I
SSG4552E Extent and supply of documentation for electrical- and instrument plant 7 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG4552E Extent and supply of documentation for electrical- and instrument plant 7 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I
SSG4580 Datorstöd för teknisk dokumentation (CAD) 4 Standard 1 220,00 kr C, E, I
SSG4700 Anläggningstekniska leveransbestämmelser för elektrisk utrustning ingående i maskinleverans 5 Standard 750,00 kr E, I, FNP
SSG4700 Anläggningstekniska leveransbestämmelser för elektrisk utrustning ingående i maskinleverans 5 Bilaga 0,00 kr E, I, FNP
SSG4700E Technical specification for electrical equipment included in machinery and mechanical equipment 5 Standard 750,00 kr E, I
SSG4700E Technical specification for electrical equipment included in machinery and mechanical equipment 5 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG4802 Person-, maskin- och processäkerhet med elektroniska system. 4 Standard 940,00 kr E, I
SSG4802E Personnel, equipment and process safety with electronic systems. 4 Standard 940,00 kr E, I
SSG4850 Utcheckning och idrifttagningsanvisningar av elektrisk utrustning 6 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG4850 Utcheckning och idrifttagningsanvisningar av elektrisk utrustning 6 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I
SSG4850E Inspection and commissioning instructions for electrical equipment 6 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG4850E Inspection and commissioning instructions for electrical equipment 6 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 Standard 1 220,00 kr E, I, M, R
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, R
SSG4851E Coordinated final inspection of process plants 6 Standard 1 220,00 kr E, I, M, R
SSG4901 Intelligenta informations- och funktionsutrustningar för startkopplare m.m. 1 Standard 540,00 kr E, I
SSG4901E Intelligent information and functional equipments for motor starters etc. 1 Standard 540,00 kr E, I
SSG4902 Dokumentstruktur - Anläggningsstandard, el/instrument 2 Standard 750,00 kr E, I
SSG4902E Document structure - Installation standards, electricity/instruments 2 Standard 750,00 kr E, I
SSG4905 Reservkraft och avbrottsfri kraftförsörjning. Allmänna projekteringsanvisningar. Rapport 2 Standard 750,00 kr E, I
SSG4905E Standby power and uninterruptible power supplies. General design guidelines. Report 2 Standard 750,00 kr E, I
SSG4906 Kabelanläggningar. Brandtekniska anvisningar. Rapport. 4 Standard 540,00 kr E, I
SSG4906E Cable installations - fire regulations. 4 Standard 540,00 kr E, I
SSG4907 Kontaktpressning för Cu- och Al-förbindningar samt termografins betydelse i det förebyggande underhållet 3 Standard 540,00 kr E, I
SSG4907E Crimped joints for Cu and Al connectors, and the imortance of thermography for preventive maintenance. 3 Standard 540,00 kr E, I
SSG4908 Starkströmsutrustningar med integrerad elektronik i processdrivutrustningar 2 Standard 540,00 kr E, I
SSG4908E Power equipment with integrated electronics in process power equipment. 2 Standard 540,00 kr E, I
SSG4909 Anvisningar för EMC 3 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG4909E Instructions for EMC 3 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG5150 Jordning och skärmning av elektroniska utrustningar 5 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG5150E Earthing and screening of electronic equipment 5 Standard 1 460,00 kr E, I
SSG5225 Omfattning och leverans av dokumentation för styrsystemanläggningar 5 Standard 1 220,00 kr E, I
SSG5225 Omfattning och leverans av dokumentation för styrsystemanläggningar 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr E, I
SSG5225E Extent and delivery of documentation for control system installations 5 Standard 1 220,00 kr E, I
SSG5225E Extent and delivery of documentation for control system installations 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr E, I
SSG5253 Regleroptimering 3 Standard 1 760,00 kr I
SSG5253E Control tuning 3 Standard 1 760,00 kr I
SSG5260 Checklista för kontrollrum 4 Standard 750,00 kr E, I
SSG5260 Checklista för kontrollrum 4 Bilaga 750,00 kr E, I
SSG5260E Control room check list 4 Standard 750,00 kr E, I
SSG5260E Control room check list 4 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG5262 Processbilduppbyggnad - Allmänna principer 4 Standard 750,00 kr E, I
SSG5262E Process image construction - General principles 4 Standard 750,00 kr E, I
SSG5264 Processövervakning - Larmsignal och varningsindikering. Anvisningar för utformning. 5 Standard 540,00 kr E, I
SSG5264E Process monitoring - Alarm signal and warning indication. Directives for design 5 Standard 540,00 kr E, I
SSG5269 Symboler för förenklade processflödesscheman. 5 Standard 940,00 kr C, E, I, R
SSG5269E Symbols for simplified process flow diagrams 5 Standard 940,00 kr C, E, I, R
SSG5270 Symboler för processflödesscheman 5 Standard 1 220,00 kr C, E, I, R
SSG5270E Graphic symbols for process flow diagrams 5 Standard 1 220,00 kr C, E, I, R
SSG5271 Symboler för el-, instrument-, styrsystemscheman - och förreglingsscheman 5 Standard 1 220,00 kr C, E, I
SSG5271E Symbols for diagrams 5 Standard 1 220,00 kr C, E, I
SSG5272 Förreglingsscheman för processanläggningar 3 Standard 1 220,00 kr C, E, I
SSG5272E System diagram for processplants 3 Standard 1 220,00 kr C, E, I
SSG5274 Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process och anläggningar 1 Standard 940,00 kr B, E, I, M, R
SSG5274E Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants 1 Standard 940,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275 Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning 2 Standard 3 670,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275E Function based identification system for processes and plants 2 Standard 3 670,00 kr B, E, I, M, R
SSG5276 Koder och symboler för mät- och styrfunktioner i processflödesscheman 4 Standard 1 220,00 kr C, E, I, R
SSG5276E Codes and symbols for measurement and control functions in process flow diagram 4 Standard 1 220,00 kr C, E, I, R
SSG5280 Checklista för acceptanstest av styrsystem 2 Standard 940,00 kr E, I
SSG5280 Checklista för acceptanstest av styrsystem 2 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG5280E Checklist for acceptance-test of control system 2 Standard 940,00 kr E, I
SSG5280E Checklist for acceptance-test of control system 2 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG5301 Cybersäkert beteende i uppkopplade industrimiljöer 1 Standard 2 160,00 kr I
SSG5301E Cyber-secure behaviour in linked industrial environments 1 Standard 2 160,00 kr I
SSG5402 Installationsprinciper – utrustning för analyser (A) 5 Standard 1 460,00 kr I
SSG5402 Installationsprinciper – utrustning för analyser (A) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5402E Installation principles – analysis equipment (A) 5 Standard 1 460,00 kr I
SSG5402E Installation principles – analysis equipment (A) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5403 Installationsprinciper – utrustning för flödesmätning (F) 5 Standard 1 460,00 kr I
SSG5403 Installationsprinciper – utrustning för flödesmätning (F) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5403E Installation principles – flow measurement equipment (F) 5 Standard 1 460,00 kr I
SSG5403E Installation principles – flow measurement equipment (F) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5404 Installationsprinciper – utrustning för nivåmätning (L) 7 Standard 1 460,00 kr I
SSG5404 Installationsprinciper – utrustning för nivåmätning (L) 7 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5404E Installation principles – level measurement equipment (L) 7 Standard 1 460,00 kr I
SSG5404E Installation principles – level measurement equipment (L) 7 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5405 Installationsprinciper – utrustning för tryckmätning (P) 5 Standard 1 460,00 kr I
SSG5405 Installationsprinciper – utrustning för tryckmätning (P) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5405E Installation principles – pressure measurement equipment (P) 5 Standard 1 460,00 kr I
SSG5405E Installation principles – pressure measurement equipment (P) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5406 Installationsprinciper – utrustning för temperaturmätning (T) 5 Standard 1 460,00 kr I
SSG5406 Installationsprinciper – utrustning för temperaturmätning (T) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5406E Installation principles – temperature measurement equipment (T) 5 Standard 1 460,00 kr I
SSG5406E Installation principles – temperature measurement equipment (T) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5407 Installationsprinciper – utrustning för ventiler (V) 6 Standard 1 460,00 kr I
SSG5407 Installationsprinciper – utrustning för ventiler (V) 6 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5407E Installation principles – equipment for valves (V) 6 Standard 1 460,00 kr I
SSG5407E Installation principles – equipment for valves (V) 6 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5408 Installationsprinciper – utrustning för övrigt (Ö) 5 Standard 940,00 kr I
SSG5408 Installationsprinciper – utrustning för övrigt (Ö) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5408E Installation principles – equipment for other (Ö) 5 Standard 940,00 kr I
SSG5408E Installation principles – equipment for other (Ö) 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5410 Mätgivare för processreglering 2 Standard 1 760,00 kr I
SSG5410E Measuring sensors for process control 2 Standard 1 760,00 kr I
SSG5415 Instrumentmontage – materialförteckning 7 Standard 940,00 kr I
SSG5415E Instrument installation – list of materials 7 Standard 940,00 kr I
SSG5416 Processanslutningar 9 Standard 1 460,00 kr I, R
SSG5416 Processanslutningar 9 RedigerbarBilaga 750,00 kr I, R
SSG5416E Process connections 9 Standard 1 460,00 kr I, R
SSG5416E Process connections 9 RedigerbarBilaga 750,00 kr I, R
SSG5417 Montagedetaljer 4 Standard 750,00 kr I
SSG5417 Montagedetaljer 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5417E Installation details 4 Standard 750,00 kr I
SSG5417E Installation details 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr I
SSG5418 Guide för instrumentmontage 1 Standard 750,00 kr I
SSG5418E Instrument installation manual 1 Standard 750,00 kr I
SSG5904 Optofiberteknik 2 Standard 940,00 kr E, I
SSG5904E Fibre optics 2 Standard 940,00 kr E, I
SSG5905 Fältbussanläggningar 1 Standard 1 220,00 kr E, I
SSG5905E Fieldbus plants 1 Standard 1 220,00 kr E, I