Prislista

Teknikområden: M, MT, MV

Genererad 2020-07-10 13:50:22

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr B, E, I, M, R, RU, Y, S, U
SSG1484 Bandtransportörer, fasta 3 Standard 395,00 kr M
SSG1484 Bandtransportörer, fasta 3 Bilaga 0,00 kr M
SSG1484E Belt conveyors, fixed 3 Standard 395,00 kr M
SSG1484E Belt conveyors, fixed 3 Bilaga 0,00 kr M
SSG2502 Teknisk specifikation. Utrustning 2 Standard 550,00 kr E, I, M, R
SSG2502E Technical specification. Equipment 2 Standard 550,00 kr M
SSG3030 Vibrationer i roterande maskiner och dess utrustningar – krav och rekommendationer för upphandling, drift och underhåll 7 Standard 1.995,00 kr M
SSG3030 Vibrationer i roterande maskiner och dess utrustningar – krav och rekommendationer för upphandling, drift och underhåll 7 RedigerbarBilaga 550,00 kr M
SSG3030E Vibrations in rotating machinery and its equipment – requirements and recommendations for procurement, operation and maintenance 7 Standard 1.995,00 kr M
SSG3030E Vibrations in rotating machinery and its equipment – requirements and recommendations for procurement, operation and maintenance 7 RedigerbarBilaga 550,00 kr M
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Standard 1.295,00 kr B, E, I, M
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Bilaga 550,00 kr B, E, I, M
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Standard 1.295,00 kr B, E, I, M
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Bilaga 550,00 kr B, E, I, M
SSG3042 Generella anvisningar för ljudprojektering av inre och yttre miljö 2 Standard 895,00 kr B, E, I, M
SSG3042E General instructions for sound design of indoor and outdoor environments 2 Standard 895,00 kr B, E, I, M
SSG3110 Checklista för uppdragsbeställning 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr A, M
SSG3110E Checklist for task ordering 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr A, M
SSG3255 Tätningsvattensystem. Anvisningar för utförande 3 Standard 695,00 kr M, MT, R, RR
SSG3255E Water seal systems. General layout instructions 3 Standard 695,00 kr M, MT, R, RR
SSG3271 Axeltätningar, funktionsupphandling 1 Standard 1.095,00 kr M, MT
SSG3271E Shaft seals, functional procurement 1 Standard 1.095,00 kr M, MT
SSG3280 Planpackningar – rekommendationer för val av material och hantering 4 Standard 695,00 kr M, MT, R, RR
SSG3280E Flat gaskets – recommendations for the selection of material and mounting 4 Standard 695,00 kr M, MT, R, RR
SSG3340 Kravställning för växlar 1 Standard 1.295,00 kr M
SSG3340E Requirements for gears 1 Standard 1.295,00 kr M
SSG3345 Valsar: Konstruktion, inspektion och service 1 Standard 1.095,00 kr M
SSG3345E Rollers: Design, inspection and servicing 1 Standard 1.095,00 kr M
SSG3357 Remskydd 5 Standard 395,00 kr M
SSG3357E Belt guards 5 Standard 395,00 kr M
SSG3358 Kopplings- och kardanaxelskydd 5 Standard 695,00 kr M
SSG3358E Coupling guard and cardan shaft protection 5 Standard 695,00 kr M
SSG3381 Skruvtransportörer 1 Standard 1.095,00 kr M
SSG3381 Skruvtransportörer 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr M
SSG3381E Screw conveyors 1 Standard 1.095,00 kr M
SSG3381E Screw conveyors 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr M
SSG3400 Smörjsystem – anvisningar för val och upphandling av system 4 Standard 895,00 kr M
SSG3400 Smörjsystem – anvisningar för val och upphandling av system 4 RedigerbarBilaga 550,00 kr M
SSG3400E Lubrication systems – recommendations for selection and procurement 4 Standard 895,00 kr M
SSG3400E Lubrication systems – recommendations for selection and procurement 4 RedigerbarBilaga 550,00 kr M
SSG3499 Pneumatiska anläggningar. Tekniska bestämmelser för leverans 3 Standard 550,00 kr E, I, M
SSG3499 Pneumatiska anläggningar. Tekniska bestämmelser för leverans 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M
SSG3499E Pneumatic plants. Technical regulations for delivery 3 Standard 550,00 kr E, I, M
SSG3499E Pneumatic plants. Technical regulations for delivery 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M
SSG3700 VVS-system 3 Standard 2.695,00 kr E, I, M, V
SSG3700 VVS-system 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M, V
SSG3700E Heating, ventilation and sanitation systems 3 Standard 2.695,00 kr E, I, M, V
SSG3700E Heating, ventilation and sanitation systems 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M, V
SSG3750 Värmeväxlare, teknisk specifikation 1 Standard 1.095,00 kr E, I, M, V
SSG3750 Värmeväxlare, teknisk specifikation 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M, V
SSG3750E Heat exchangers, technical specification 1 Standard 1.095,00 kr E, I, M, V
SSG3750E Heat exchangers, technical specification 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M, V
SSG3800 Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning 8 Standard 1.995,00 kr E, I, M
SSG3800 Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning 8 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M
SSG3800E General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments 8 Standard 1.995,00 kr E, I, M
SSG3800E General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments 8 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M
SSG3851 Teknisk specifikation för centrifugalpumpar 3 Standard 550,00 kr M
SSG3851E Technical Specification for centrifugal pumps 3 Standard 550,00 kr M
SSG3852 Teknisk specifikation för fläktar 3 Standard 395,00 kr M
SSG3852E Technical Specification for fans 3 Standard 395,00 kr M
SSG3853 Teknisk specifikation för växlar 3 Standard 550,00 kr M
SSG3853E Technical Specification for gears 3 Standard 550,00 kr M
SSG3854 Teknisk specifikation för valsar 1 Standard 550,00 kr M
SSG3854E Technical specification for rollers 1 Standard 550,00 kr M
SSG3901 Projektstruktur - Förslag till disposition 2 Standard 550,00 kr A, B, E, I, M
SSG3901E Project structure - Planning scheme proposal 2 Standard 550,00 kr A, B, E, I, M
SSG3905 Riktlinjer för bortslipning av defekter på valstappar 1 Standard 1.095,00 kr M
SSG4102 Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer 3 Standard 1.295,00 kr E, I, M
SSG4102 Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer 3 Bilaga 0,00 kr E, I, M
SSG4102E Explosive applications - Electrical and mechanical installations 3 Standard 1.295,00 kr E, I, M
SSG4102E Explosive applications - Electrical and mechanical installations 3 Bilaga 0,00 kr E, I, M
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 Standard 895,00 kr E, I, M, R
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 RedigerbarBilaga 550,00 kr E, I, M, R
SSG4851E Coordinated final inspection of process plants 6 Standard 895,00 kr E, I, M, R
SSG5274 Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process and anläggningar 1 Standard 695,00 kr B, E, I, M, R
SSG5274E Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants 1 Standard 695,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275 Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning 2 Standard 2.695,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275E Function based identification system for processes and plants 2 Standard 2.695,00 kr B, E, I, M, R
SSG6512 Maskinförankring och maskinfundament. Anvisningar för utförande 3 Standard 895,00 kr B, M
SSG6512 Maskinförankring och maskinfundament. Anvisningar för utförande 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr B, M
SSG6512E Anchoring machinery and machine foundations. Recommendations for construction 3 Standard 895,00 kr B, M
SSG6512E Anchoring machinery and machine foundations. Recommendations for construction 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr B, M
SSG6515 Cisternfundament – anvisningar för utförande 4 Standard 1.095,00 kr B, M
SSG6515 Cisternfundament – anvisningar för utförande 4 RedigerbarBilaga 550,00 kr B, M
SSG6515E Bases for tanks – instructions for construction 4 Standard 1.095,00 kr B, M
SSG6515E Bases for tanks – instructions for construction 4 RedigerbarBilaga 550,00 kr B, M
SSG6551 Räcken av stålrör och rostfria stålrör. Utförande 5 Standard 1.095,00 kr B, M
SSG6551E Balustrade of steel tubing and stainless steel tubing. Construction 5 Standard 1.095,00 kr B, M
SSG6555 Trappor av stål. Utförande 5 Standard 1.095,00 kr B, M
SSG6555E Stairs of steel. Construction 5 Standard 1.095,00 kr B, M
SSG6556 Stegjärn – konstruktionsanvisning 4 Standard 550,00 kr B, M
SSG6556E Rungs – design instructions 4 Standard 550,00 kr B, M
SSG6557 Brandstege utan och med brandvattenledning samt avslutning vid högt takkrön – konstruktionsanvisning 3 Standard 895,00 kr B, M
SSG6557E Fire ladder without and with fire waterpipe and termination at tall roof crests – design instructions 3 Standard 895,00 kr B, M
SSG6560 Serviceplan och gångbanor av stål. Utförande 5 Standard 1.095,00 kr B, M
SSG6560E Service platforms and gangways of steel. Construction 5 Standard 1.095,00 kr B, M
SSG7350 Pumpuppställningar 3 Standard 1.295,00 kr M, R
SSG7350E Pump installation 3 Standard 1.295,00 kr M, R
SSG7355 Centrifugalpumpar. Rekommendationer för val av material och axeltätningsarrangemang 2 Standard 1.095,00 kr M, MT, R
SSG7355E Centrifugal pumps. Recommendations for the selection of materials and shaft seal arrangements 2 Standard 1.095,00 kr M, MT, R
SSG7903 Anvisningar för projektering, upphandling, tillverkning och drift av trycksatta anordningar samt krav på dokumentation 2 Standard 695,00 kr A, M, R
SSG7903 Anvisningar för projektering, upphandling, tillverkning och drift av trycksatta anordningar samt krav på dokumentation 2 Bilaga 0,00 kr A, M, R
SSG7903E Directions for design, procurement, manufacturing and operation of pressurised equipment and documentation requirements 2 Standard 695,00 kr A, M, R
SSG7903E Directions for design, procurement, manufacturing and operation of pressurised equipment and documentation requirements 2 Bilaga 0,00 kr A, M, R