SSG6512

Titel

Maskinförankring och maskinfundament – anvisningar för utförande

Orientering

Denna standard ger anvisningar om utförande av maskinförankring med skruv i betongfundament, maskinfundament och vibrationsupptagande konstruktioner. Som bilaga finns en blankett att använda vid införskaffande respektive delgivande av konstruktionsuppgifter.

Standarden används inom industrin som underlag vid projektering och upphandling. Syftet är att berörda på ett tidigt skede ska få information om förutsättningar så att konstruktionen blir rätt utförd.

SSG-nummer
SSG6512
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2021-11-03
Granskad
2021-11-03
Status
Aktuell
Teknikområden
B, M
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6512.

Filer

6512_4.pdf Huvuddokument 1220 kr
6512B1_4.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor