SSG6512

Titel

Maskinförankring och maskinfundament. Anvisningar för utförande

Orientering

Denna standard ger anvisningar om utförande av maskinförankring med skruv i betongfundament, maskinfundament samt vibrationsupptagande konstruktion.Som bilaga finns en blankett att använda för införskaffande respektive delgivande av konstruktionsuppgifter. Standarden används inom industrin som
underlag vid projektering och upphandling. Syftet är att berörda på ett tidigt skede ska få information om förutsättningar så att konstruktionen blir rätt utförd.

SSG-nummer
SSG6512
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2016-05-13
Granskad
2016-05-13
Status
Aktuell
Teknikområden
B, M
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner
Typ
Standard
Pris
1075 kr

Ansvarig kommitté

Filer

6512_3.pdf Huvuddokument 1075 kr
6512B1_3_Red.doc Redigerbar bilaga 660 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor