Indragen

SSG6505

Titel

Maskinfundament, vibrationsupptagande. Anvisningar för utförande

Orientering

Dokumentet ger anvisningar för utförande av vibrationsupptagande (s k avisolerade) maskinfundament.
Som bilaga till standarden har fogats blanketten TEKNISKA DATA för utförande av maskinfundament för införskaffande respektive delgivande av konstruktionsuppgifter

SSG-nummer
SSG6505
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2012-06-25
Granskad
2012-06-25
Status
Indragen
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6505.

Filer

6505_3.pdf Huvuddokument 940 kr
6505B1_3.doc Bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor