Indragen

SSG6501

Titel

Maskinfundament, fast förankrade i bjälklag. Anvisningar för utförande

Orientering

Dokumentet ger anvisningar för utförande av maskinfundament, fast förankrade i bjälklag. Anvisningar för skruvförankring i maskinfundamentet ges i SSG 6512. Som bilaga till standarden har fogats blanketten TEKNISKA DATA för utförande av maskinfundament att användas för införskaffande respektive delgivande
av konstruktionsuppgifter.

SSG-nummer
SSG6501
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2012-01-01
Granskad
2012-01-01
Status
Indragen
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner
Typ
Standard
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Filer

6501_3.pdf Huvuddokument 750 kr
6501B1_3.doc Bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor