SSG3905

Titel

Riktlinjer för bortslipning av defekter på valstappar

Orientering

Denna rapport presenterar ett tillåtet slipdjup som kan användas som beslutsunderlag
vid service av en valstapp. Det tillåtna slipdjupet uttrycks här med avseende
på valstappens diameter i det området där defekten uppstår.
När korrosion angriper en valstapp utsatt för en roterande böjlast, är risken för
initiering av utmattning stor. Eventuella defekter på tappar kan slipas bort.
Slipning ger både en gynnsam effekt samt en ogynnsam effekt, med avseende
på hållfastheten. Den gynnsamma effekten är att defekten elimineras och en
jämn geometrisk övergång introduceras i geometrin. Den missgynnande effekten
kommer från godsminskningen. Interaktionen mellan dessa två effekter är
inte trivial. Det är därmed inte självklart, om slipning till visst djup av valstappen
förbättrar eller försämrar hållfastheten.

SSG-nummer
SSG3905
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2016-08-30
Granskad
2022-02-02
Status
Aktuell
Teknikområden
M
Teknikgrupper
M11 - Övrigt
Typ
Rapport
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3905.

Filer

3905_1.pdf Huvuddokument 1460 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.