SSG3030

Titel

Vibrationer i roterande maskiner och dess utrustningar – krav och rekommendationer för upphandling, drift och underhåll

Orientering

Detta dokument redovisar krav och rekommendationer för roterande maskiners vibrationstekniska förhållanden. Låga vibrationsnivåer reducerar kostsamt och onödigt underhåll.

Kraven och rekommendationerna är avsedda för såväl upphandling som drift av maskiner och utrustningar. Målsättningen är att en maskin, monterad och driftsatt på avsedd plats, inte ska ha eller avge vibrationer som:
— reducerar eller begränsar full tillgänglighet. anläggningsutnyttjande
och/eller kvalitetsutbyte
— påverkar den tekniska livslängden negativt
— ger ökade underhållskostnader under normala driftsförhållanden.

I detta dokument behandlas vibrationstekniska grunder som har stor betydelse för att uppnå nämnda målsättning. Dokumentet baseras på praktiska erfarenheter inom industrin och hänvisar vidare till relevanta ISO-normer som behövs för att uppfylla satta krav. De ISO-normer från ISO/TC 108 som relaterar till denna standard finns även som svensk standard med prefixet SS.
ISO/TC 108 eftersträvar att vara en branschmässigt neutral organisation och dess vibrationsnormer avser både provförhållanden och driftsförhållanden. Olika branschorganisationer har ibland egna ISO-normer som även delvis behandlar vibrationer, oftast för leveransprov i verkstad. Dessa tas inte upp i detta dokument. Internationella riktlinjer för uppriktning av maskiners uppställningar och kopplingar finns, men normer saknas. Därför tar denna standard upp några grundläggande anvisningar och synpunkter.

Vibrationsnivåerna i dokumentet baseras på mätning utanpå lagerarrangemang. I vissa speciella fall kan även vibrationsmätningar med relativgivare (s.k. B-givare) direkt mot axlar komma ifråga. Detta tas inte upp i detta dokument, eftersom få maskintyper berörs och en detaljerad kunskap om maskinen behövs för bedömningen.

SSG-nummer
SSG3030
Aktuell utgåva
7
Publicerad
2020-07-03
Granskad
2020-07-03
Status
Aktuell
Teknikområden
M
Teknikgrupper
M11 - Övrigt
Typ
Standard
Pris
2700 kr

Ansvarig kommitté

Filer

3030_7.pdf Huvuddokument 2700 kr
3030B1_7.docx Redigerbar bilaga 750 kr
3030B2_7.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor