SSG3381

Titel

Skruvtransportörer

Orientering

SSG 3381 ger anvisningar om funktionskrav på transportörskruvar. Även ekonomiska aspekter beaktas i standarden. Standarden används som ett underlag vid projektering och upphandling för att berörda i ett tidigt skede ska få information om förutsättningar så att konstruktionen blir rätt utförd.

Standarden omfattar inte personsäkerhetsaspekter eftersom funktionen baseras på tekniska förutsättningar, krav och erfarenheter.

Funktionskraven i standarden ska inte ses som fullt tillämpbara för skruvtransportörer som är
– trycksatta
– centrumlösa
– inbyggda i maskiner
– vertikala
– avsedda för spädning, avvattning eller pressning.
Detta eftersom dessa kan kräva andra tekniska lösningar.

SSG-nummer
SSG3381
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2022-10-26
Granskad
2022-10-26
Status
Aktuell
Teknikområden
M
Teknikgrupper
M4 - Transportörer, Transportband
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3381.

Filer

3381_2.pdf Huvuddokument 1460 kr
3381B1_2.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor