SSG3381

Titel

Skruvtransportörer

Orientering

Denna standard ger anvisningar avseende funktionskrav på
transportörskruvar. Även ekonomiska aspekter beaktas i standarden.
Dokumentet används inom industrin som underlag vid projektering
och upphandling, syftet är att berörda på ett tidigt skede ska få information
om förutsättningar så att konstruktionen blir rätt utförd.
Standarden omfattar inte ställningstagande av personsäkerhetsaspekter
då funktionen baseras på tekniska förutsättningar, krav och erfarenheter.
Funktionskraven i standarden ska ej ses fullt tillämpbara för skruvtransportörer
som är:
— trycksatta
— centrumlösa
— inbyggda i maskiner
— vertikala
— avsedda för spädning, avvattning eller pressning
då dessa kan kräva andra tekniska lösningar.

SSG-nummer
SSG3381
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2017-10-27
Granskad
2017-10-27
Status
Aktuell
Teknikområden
M
Teknikgrupper
M4 - Transportörer, Transportband
Typ
Standard
Pris
1300 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3381.

Filer

3381_1.pdf Huvuddokument 1300 kr
3381B1_1.dotx Redigerbar bilaga 660 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.