SSG6515

Titel

Cisternfundament – anvisningar för utförande

Orientering

Denna standard är avsedd att användas vid konstruktion, förankring och invallning av cisterner och beskriver utförande samt olika typer av infästningar. Standarden är ett stöd för att få säkra konstruktioner och invallningar. Målgrupp är beställare av ny- och ombyggnationer av cisterner, tankleverantörer, byggkonstruktörer och miljöansvariga.

SSG-nummer
SSG6515
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2019-05-06
Granskad
2019-05-06
Status
Aktuell
Teknikområden
B, M
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner
Typ
Standard
Pris
1300 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6515.

Filer

6515_4.pdf Huvuddokument 1300 kr
6515B1_4.docx Redigerbar bilaga 660 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor