SSG6515

Titel

Cisternfundament – anvisningar för utförande

Orientering

Denna guide är avsedd att användas som stöd vid konstruktion och förankring av cisterner och beskriver utförande och olika typer av infästningar.

Guiden riktar sig till beställare av ny- och ombyggnationer av cisterner, tankleverantörer, byggkonstruktörer och miljöansvariga.

SSG-nummer
SSG6515
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2024-02-29
Granskad
2024-02-29
Status
Aktuell
Teknikområden
B, M
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6515.

Filer

6515_5.pdf Huvuddokument 1460 kr
6515B1_5.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor