SSG6515

Titel

Cisternfundament – anvisningar för utförande

Orientering

Denna standard är avsedd att användas vid konstruktion och förankring av cisterner och beskriver utförande samt olika typer av infästningar. Standarden är ett stöd för att få säkra konstruktioner. Målgrupp är beställare av ny- och ombyggnationer av cisterner, tankleverantörer, byggkonstruktörer och miljöansvariga.

SSG-nummer
SSG6515
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2019-05-06
Granskad
2019-05-06
Status
Aktuell
Teknikområden
B, M
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Filer

6515_4.pdf Huvuddokument 1460 kr
6515B1_4.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor