SSG3340

Titel

Kravställning för växlar

Orientering

Denna standard är avsedd att användas som en övergripande kravställning för olika typer av växlar som används för industriellt bruk.
Syftet är att klargöra leveransgränser och underlätta dialoger mellan Beställare och Leverantör samt vara kravställande för funktion och ett gott stöd för upphandling. Standarden behandlar krav för växlar som är i kontinuerlig drift i processanläggningar. Standarden tar ej hänsyn till skillnader mellan industriväxlar eller standardväxlar utan anger minimikrav som gäller alla typer av växlar.
Kraven i denna standard ska gälla inför projektstart, vid upphandling och efter leverans och driftsättning.

SSG-nummer
SSG3340
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2016-11-30
Granskad
2016-11-30
Status
Aktuell
Teknikområden
M
Teknikgrupper
M11 - Övrigt
Typ
Standard
Pris
1760 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3340.

Filer

3340_1.pdf Huvuddokument 1760 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.