SSG1484

Titel

Bandtransportörer – fasta

Orientering

Denna standard ger anvisningar för anbudsinfordran och beställning av fast monterade bandtransportörer.
Standarden används vid funktionsupphandling med vissa avgränsningar gällande ingående komponenter för att antalet artiklar hos en beställare ska kunna minimeras. Vidare ges anvisningar gällande dimensionering, standard för utförande och materialval.

SSG-nummer
SSG1484
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2020-12-10
Granskad
2020-12-10
Status
Aktuell
Teknikområden
M
Teknikgrupper
M4 - Transportörer, Transportband
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1484.

Filer

1484_4.pdf Huvuddokument 1460 kr
1484B1_4.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor