SSG6555

Titel

Trappor av stål. Utförande

Orientering

Denna standard ger anvisningar om konstruktion av ståltrappor i industribyggnader med lutningsvinklar från 37,2° till 60,6° som är avsedda att anslutas mot betongbjälklag, gångbanor och serviceplan av stål. Standarden gäller ej för trappor i entréer och kommunikationsutrymmen definierade enligt Boverkets byggregler BBR. Dokumentet används som underlag vid projektering och upphandling för att berörda på ett tidigt skede ska få information om förutsättningar samt som konstruktionsanvisning.

SSG-nummer
SSG6555
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2016-09-03
Granskad
2016-09-03
Status
Aktuell
Teknikområden
B, M
Teknikgrupper
BH Stångkonstruktioner, BX Stomkompletteringar m.m. av sakvaror, M11 - Övrigt
Typ
Standard
Pris
1095 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6555.

Filer

6555_5.pdf Huvuddokument 1095 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor