SSG6515E

Titel

Bases for tanks. Instructions for construction

Orientering

This standard is designed for use when designing, anchoring and embankment of cisterns and describes the execution and various attachment types. This standard provides support for achieving safe structures and retaining dikes. The target group is client of new construction and refurbishment of cisterns, tank suppliers, structural engineers and environmental officers.

SSG-nummer
SSG6515E
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2014-06-03
Granskad
2014-06-03
Status
Aktuell
Teknikområden
B, M
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner
Typ
Standard
Pris
1095 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6515E.

Filer

6515E_3.pdf Huvuddokument 1095 kr
6515EB1_3_Red.doc Redigerbar bilaga 550 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor