SSG3345

Titel

Valsar: Konstruktion, inspektion och service

Orientering

Denna standard är avsedd att användas som underlag för leverantörer och
beställare gällande valsar. Standarden behandlar viktiga aspekter att ta hänsyn
till för bästa möjliga design samt underhållsmässighet.
Standarden tar bland annat upp konstruktionskriterier, ytskyddsbehandling,
rengöringsmöjligheter och inspektionsmässighet.
Som beställningsunderlag för nybeställning, service och ersättning rekommenderas
att SSG 3854 - Teknisk specifikation för valsar används.
Standarden ska ej anses heltäckande för alla typer av valsar.

SSG-nummer
SSG3345
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2016-12-01
Granskad
2022-02-02
Status
Aktuell
Teknikområden
M
Teknikgrupper
M11 - Övrigt
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3345.

Filer

3345_1.pdf Huvuddokument 1460 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.