SSG6551

Titel

Räcken av stålrör och rostfria stålrör – utförande

Orientering

Denna standard ger anvisningar om konstruktion av fasta och löstagbara räcken av stålrör och rostfria stålrör för bjälklag och trappor i industribyggnader. Standarden används även som underlag vid projektering och upphandling för att berörda på ett tidigt skede ska få information om vilka förutsättningar som råder.
Observera att trappor i anslutning till processutrustning även omfattas av maskindirektivet.

SSG-nummer
SSG6551
Aktuell utgåva
6
Publicerad
2020-12-14
Granskad
2020-12-14
Status
Aktuell
Teknikområden
B, M
Teknikgrupper
BH Stångkonstruktioner, BX Stomkompletteringar m.m. av sakvaror, M11 - Övrigt
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6551.

Filer

6551_6.pdf Huvuddokument 1460 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor