Indragen
2012-06-21

SSG6552

Titel

Fast räcke för trappor. Rör (ersätter SSG 5552)

Orientering

Dokumentet redovisar det konstruktiva utförandet av fasta räcken för trappor i industribyggnader.
Till dokumentet hör en blankettbilaga - TEKNISK SPECIFIKATION Räcken - avsedd för specifikation av material och detaljutformning.

SSG-nummer
SSG6552
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2009-06-08
Granskad
2009-06-08
Status
Indragen
Teknikområden
B, M
Teknikgrupper
BH Stångkonstruktioner, BX Stomkompletteringar m.m. av sakvaror, M11 - Övrigt
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6552.

Filer

6552_3.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor