Indragen
2016-09-03

SSG6825

Titel

Räcke och avslutning taktäckning vid takkrön (ersätter SSG 5825)

Orientering

Dokumentet redovisar det konstruktiva utförandet av räcke och taktäckning vid och i anslutning till takkrön. Dokumentet omfattar montering av räcken vid såväl nya som befintliga industribyggnader.

SSG-nummer
SSG6825
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2011-03-01
Granskad
2011-03-01
Status
Indragen
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner, BF Murverk, BH Stångkonstruktioner, BL Skikt av papp, duk, folie m m, BX Stomkompletteringar m.m. av sakvaror
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Filer

6825-2.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor