SSG3400

Titel

Smörjsystem – anvisningar för val och upphandling av system

Orientering

Denna standard är avsedd att användas som vägledning vid val och upphandling av smörjsystem. Syftet är att användaren ska få ett säkert smörjsystem med hög tillgänglighet och låg underhållskostnad. Standarden omfattar förbrukande och cirkulerande system.

Beställarens anläggningstekniska förutsättningar för leveransen att använda vid offertförfrågan och upphandling av smörjsystem, ges i Bilaga 1 – Smörjsystem – tekniska specifikationer.

Varianter eller val av smörjmedel behandlas inte i dessa anvisningar.

SSG-nummer
SSG3400
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2019-12-09
Granskad
2019-12-09
Status
Aktuell
Teknikområden
FNP, M
Teknikgrupper
M11 - Övrigt
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3400.

Filer

3400_4.pdf Huvuddokument 1220 kr
3400B1_4.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor