SSG6560

Titel

Serviceplan och gångbanor av stål. Utförande

Orientering

Denna standard ger anvisningar om konstruktion av serviceplan och gångbanor av stål i industribyggnader. Dokumentet används som underlag vid projektering och upphandling för att berörda på ett tidigt skede ska få
information om förutsättningar samt som konstruktionsanvisning.

SSG-nummer
SSG6560
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2016-09-03
Granskad
2016-09-03
Status
Aktuell
Teknikområden
B, M
Teknikgrupper
BH Stångkonstruktioner, BX Stomkompletteringar m.m. av sakvaror, M11 - Övrigt
Typ
Standard
Pris
1095 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6560.

Filer

6560_5.pdf Huvuddokument 1095 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor