SSG6560

Titel

Serviceplan och gångbanor av stål – utförande

Orientering

Denna standard ger anvisningar om konstruktion av serviceplan och gångbanor av stål i industribyggnader.
Standarden används som underlag vid projektering och upphandling för att berörda i ett tidigt skede ska få information om vilka förutsättningar som råder. Standarden används även som konstruktionsanvisning.

SSG-nummer
SSG6560
Aktuell utgåva
6
Publicerad
2020-12-09
Granskad
2020-12-09
Status
Aktuell
Teknikområden
B, M
Teknikgrupper
BH Stångkonstruktioner, BX Stomkompletteringar m.m. av sakvaror, M11 - Övrigt
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6560.

Filer

6560_6.pdf Huvuddokument 1460 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor