SSG6557E

Titel

Fire ladder without and with fire waterpipe and termination at tall roof crests – design instructions

Orientering

This standard gives recommendations about the design of fire ladders with a height exceeding 6 metres. The document can be used as a design instruction and as a basis for project planning and procurement, with the purpose that affected parties can receive information about conditions at an early stage.

SSG-nummer
SSG6557E
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2018-05-14
Granskad
2018-05-14
Status
Aktuell
Teknikområden
B, M
Teknikgrupper
BH Stångkonstruktioner, BX Stomkompletteringar m.m. av sakvaror, M11 - Övrigt
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6557E.

Filer

6557E_3.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor