Prislista

Teknikområden: M, MT, MV

Genererad 2024-05-21 08:06:33

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG1484 Bandtransportörer – fasta 4 Standard 1 460,00 kr M
SSG1484 Bandtransportörer – fasta 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr M
SSG1484E Belt conveyors – permanently installed 4 Standard 1 460,00 kr M
SSG1484E Belt conveyors – permanently installed 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr M
SSG2502 Teknisk specifikation – utrustning 3 Standard 750,00 kr E, I, M, R
SSG2502E Technical specification – equipment 3 Standard 750,00 kr E, I, M, R
SSG3030 Vibrationer i roterande maskiner och dess utrustningar – krav och rekommendationer för upphandling, drift och underhåll 7 Standard 2 700,00 kr M
SSG3030 Vibrationer i roterande maskiner och dess utrustningar – krav och rekommendationer för upphandling, drift och underhåll 7 RedigerbarBilaga 750,00 kr M
SSG3030E Vibrations in rotating machinery and its equipment – requirements and recommendations for procurement, operation and maintenance 7 Standard 2 700,00 kr M
SSG3030E Vibrations in rotating machinery and its equipment – requirements and recommendations for procurement, operation and maintenance 7 RedigerbarBilaga 750,00 kr M
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Standard 1 760,00 kr B, E, I, M, FNP
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Bilaga 750,00 kr B, E, I, M, FNP
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Standard 1 760,00 kr B, E, I, M
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Bilaga 750,00 kr B, E, I, M
SSG3042 Generella anvisningar för ljudprojektering av inre och yttre miljö 2 Standard 1 220,00 kr B, E, I, M
SSG3042E General instructions for sound design of indoor and outdoor environments 2 Standard 1 220,00 kr B, E, I, M
SSG3050 Guide för svetskrav – svensk industris gemensamma tolkningar och riktlinjer 1 Standard 2 840,00 kr B, M, R, U
SSG3050E Welding Requirements Guide – Swedish industry’s common interpretations and guidelines 1 Standard 2 840,00 kr B, M, R, U
SSG3110 Checklista för uppdragsbeställning 1 RedigerbarBilaga 750,00 kr A, M
SSG3110E Checklist for task ordering 1 RedigerbarBilaga 750,00 kr A, M
SSG3255 Tätningsvattensystem – anvisningar för utförande 4 Standard 940,00 kr M, MT, R, RR
SSG3255E Water seal systems – general layout instructions 4 Standard 940,00 kr M, MT, R, RR
SSG3271 Axeltätningar – funktionsupphandling 2 Standard 1 460,00 kr M, MT
SSG3271E Shaft seals – functional procurement 2 Standard 1 460,00 kr M, MT
SSG3272 Teknisk specifikation – lagerskydd 1 Standard 750,00 kr M, MT
SSG3272E Technical specification – bearing protection 1 Standard 750,00 kr M, MT
SSG3280 Planpackningar – rekommendationer för val av material och hantering 4 Standard 940,00 kr M, MT, R, RR
SSG3280E Flat gaskets – recommendations for the selection of material and mounting 4 Standard 940,00 kr M, MT, R, RR
SSG3340 Kravställning för växlar 1 Standard 1 760,00 kr M
SSG3340E Requirements for gears 1 Standard 1 760,00 kr M
SSG3345 Valsar: Konstruktion, inspektion och service 1 Standard 1 460,00 kr M
SSG3345E Rollers: Design, inspection and servicing 1 Standard 1 460,00 kr M
SSG3357 Remskydd 5 Standard 540,00 kr M
SSG3357E Belt guards 5 Standard 540,00 kr M
SSG3358 Kopplings- och kardanaxelskydd 5 Standard 940,00 kr M
SSG3358E Coupling guard and cardan shaft protection 5 Standard 940,00 kr M
SSG3381 Skruvtransportörer 2 Standard 1 460,00 kr M
SSG3381 Skruvtransportörer 2 RedigerbarBilaga 750,00 kr M
SSG3381E Screw conveyors 2 Standard 1 460,00 kr M
SSG3381E Screw conveyors 2 RedigerbarBilaga 750,00 kr M
SSG3400 Smörjsystem – anvisningar för val och upphandling av system 4 Standard 1 220,00 kr M, FNP
SSG3400 Smörjsystem – anvisningar för val och upphandling av system 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr M, FNP
SSG3400E Lubrication systems – recommendations for selection and procurement 4 Standard 1 220,00 kr M, FNP
SSG3400E Lubrication systems – recommendations for selection and procurement 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr M, FNP
SSG3499 Pneumatiska anläggningar – tekniska bestämmelser för leverans 4 Standard 2 700,00 kr E, I, M, FNP
SSG3499 Pneumatiska anläggningar – tekniska bestämmelser för leverans 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, FNP
SSG3499E Pneumatic systems – technical regulations for delivery 4 Standard 2 700,00 kr E, I, M, FNP
SSG3499E Pneumatic systems – technical regulations for delivery 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, FNP
SSG3700 VVS-system: Översikt och anläggningstekniskt underlag 4 Standard 0,00 kr E, I, M, V
SSG3700 VVS-system: Översikt och anläggningstekniskt underlag 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, V
SSG3700E Heating, ventilation and sanitation systems: Overview and basis for plant engineering 4 Standard 0,00 kr E, I, M, V
SSG3700E Heating, ventilation and sanitation systems: Overview and basis for plant engineering 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, V
SSG3701 VVS-system: Miljöklassificering 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3701E Heating, ventilation and sanitation systems: Environment classification 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3702 VVS-system: Mediakoder, system, flödesscheman och dimensioneringsgrunder 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3702E Heating, ventilation and sanitation systems: Media codes, systems, flow charts and initial design criteria 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3703 VVS-system: Projekteringsförutsättningar för eltekniska driftrum 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3703E Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for electrical operations rooms 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3704 VVS-system: Projekteringsförutsättningar för processlokaler 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3704E Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for process premises 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3705 VVS-system: Projekteringsförutsättningar för personalutrymmen 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3705E Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for personnel areas 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3706 VVS-system: Kvalitetsangivelser av sakvaror för ventilation, kyla och värme 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3706E Heating, ventilation and sanitation systems: Quality information, articles, ventilation, cooling and heating 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3707 VVS-system: Märkning, provning, dokumentation och utbildning 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3707 VVS-system: Märkning, provning, dokumentation och utbildning 1 RedigerbarBilaga 750,00 kr B, E, M, V
SSG3707E Heating, ventilation and sanitation systems: Marking, testing, documentation and training 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3707E Heating, ventilation and sanitation systems: Marking, testing, documentation and training 1 RedigerbarBilaga 750,00 kr B, E, M, V
SSG3708 VVS-system: Smide och rörupphängningar – typlösningar 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3708E Heating, ventilation and sanitation systems: Metalwork, pipe suspension – type solutions 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3709 VVS-system: Komponentnumrering 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3709E Heating, ventilation and sanitation systems: Component numbering 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3750 Värmeväxlare – teknisk specifikation 2 Standard 1 460,00 kr E, I, M, V
SSG3750 Värmeväxlare – teknisk specifikation 2 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, V
SSG3750E Heat exchangers – technical specification 2 Standard 1 460,00 kr E, I, M, V
SSG3750E Heat exchangers – technical specification 2 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, V
SSG3800 Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning 9 Standard 2 700,00 kr E, I, M, FNP
SSG3800 Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning 9 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, FNP
SSG3800E General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments 9 Standard 2 700,00 kr E, I, M, FNP
SSG3800E General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments 9 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, FNP
SSG3851 Teknisk specifikation för centrifugalpumpar 4 Standard 750,00 kr M
SSG3851E Technical Specification for centrifugal pumps 4 Standard 750,00 kr M
SSG3852 Teknisk specifikation för fläktar 3 Standard 540,00 kr M
SSG3852E Technical Specification for fans 3 Standard 540,00 kr M
SSG3853 Teknisk specifikation för växlar 3 Standard 750,00 kr M
SSG3853E Technical Specification for gears 3 Standard 750,00 kr M
SSG3854 Teknisk specifikation för valsar 1 Standard 750,00 kr M
SSG3854E Technical specification for rollers 1 Standard 750,00 kr M
SSG3901 Projektstruktur - Förslag till disposition 2 Standard 750,00 kr A, B, E, I, M
SSG3901E Project structure - Planning scheme proposal 2 Standard 750,00 kr A, B, E, I, M
SSG3905 Riktlinjer för bortslipning av defekter på valstappar 1 Standard 1 460,00 kr M
SSG4102 Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer 3 Standard 1 760,00 kr E, I, M
SSG4102 Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer 3 Bilaga 0,00 kr E, I, M
SSG4102E Explosive applications - Electrical and mechanical installations 3 Standard 1 760,00 kr E, I, M
SSG4102E Explosive applications - Electrical and mechanical installations 3 Bilaga 0,00 kr E, I, M
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 Standard 1 220,00 kr E, I, M, R
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, R
SSG4851E Coordinated final inspection of process plants 6 Standard 1 220,00 kr E, I, M, R
SSG5274 Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process och anläggningar 1 Standard 940,00 kr B, E, I, M, R
SSG5274E Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants 1 Standard 940,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275 Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning 2 Standard 3 670,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275E Function based identification system for processes and plants 2 Standard 3 670,00 kr B, E, I, M, R
SSG6512 Maskinförankring och maskinfundament – anvisningar för utförande 4 Standard 1 220,00 kr B, M
SSG6512 Maskinförankring och maskinfundament – anvisningar för utförande 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr B, M
SSG6512E Anchoring machinery and machine foundations – recommendations for construction 4 Standard 1 220,00 kr B, M
SSG6512E Anchoring machinery and machine foundations – recommendations for construction 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr B, M
SSG6515 Cisternfundament – anvisningar för utförande 5 Standard 1 460,00 kr B, M
SSG6515 Cisternfundament – anvisningar för utförande 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr B, M
SSG6515E Bases for tanks – instructions for construction 5 Standard 1 460,00 kr B, M
SSG6515E Bases for tanks – instructions for construction 5 RedigerbarBilaga 750,00 kr B, M
SSG6551 Räcken av stålrör och rostfria stålrör – utförande 6 Standard 1 460,00 kr B, M
SSG6551E Balustrade of steel tubing and stainless steel tubing – construction 6 Standard 1 460,00 kr B, M
SSG6555 Trappor av stål – utförande 6 Standard 1 460,00 kr B, M
SSG6555E Stairs of steel – construction 6 Standard 1 460,00 kr B, M
SSG6556 Stegjärn – konstruktionsanvisning 4 Standard 750,00 kr B, M
SSG6556E Rungs – design instructions 4 Standard 750,00 kr B, M
SSG6557 Brandstege utan och med brandvattenledning samt avslutning vid högt takkrön – konstruktionsanvisning 3 Standard 1 220,00 kr B, M
SSG6557E Fire ladder without and with fire waterpipe and termination at tall roof crests – design instructions 3 Standard 1 220,00 kr B, M
SSG6560 Serviceplan och gångbanor av stål – utförande 6 Standard 1 460,00 kr B, M
SSG6560E Service platforms and gangways of steel – construction 6 Standard 1 460,00 kr B, M
SSG7350 Pumpuppställningar 3 Standard 1 760,00 kr M, R
SSG7350E Pump installation 3 Standard 1 760,00 kr M, R
SSG7355 Centrifugalpumpar – rekommendationer för val av material och axeltätningsarrangemang 3 Standard 1 460,00 kr M, MT, R
SSG7355E Centrifugal pumps – recommendations for the selection of materials and shaft seal arrangements 3 Standard 1 460,00 kr M, MT, R
SSG7903 Trycksatta anordningar – gällande föreskrifter för tillverkning, användning, ombyggnation och reparation 3 Standard 1 220,00 kr A, M, R
SSG7903 Trycksatta anordningar – gällande föreskrifter för tillverkning, användning, ombyggnation och reparation 3 RedigerbarBilaga 0,00 kr A, M, R
SSG7903E Pressurised equipment – provisions for manufacture, use, conversion and repair 3 Standard 1 220,00 kr A, M, R
SSG7903E Pressurised equipment – provisions for manufacture, use, conversion and repair 3 RedigerbarBilaga 0,00 kr A, M, R