Prislista

Teknikområden: S, U

Genererad 2020-07-10 14:05:55

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr B, E, I, M, R, RU, Y, S, U
SSG1281 Akustiska och visuella varningssignaler 2 Standard 695,00 kr I, S
SSG2000 Driftstatistik vid massa- och pappersindustrin 4 Standard 695,00 kr U
SSG2000E Operating statistics in the pulp and paper industry 4 Standard 695,00 kr U
SSG2001 Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal 5 Standard 2.695,00 kr U
SSG2001E Maintenance efficiency, terminology and key performance indicators. 5 Standard 2.695,00 kr U
SSG2002 Stöd för införande av operatörsunderhåll. 1 Standard 1.295,00 kr U
SSG2002E Guide for Introducing Operator Maintenance 1 Standard 1.295,00 kr U
SSG2005 Kritikalitetsanalys, införande och upprätthållande, för tekniska enheter 1 Standard 1.295,00 kr U
SSG2005 Kritikalitetsanalys, införande och upprätthållande, för tekniska enheter 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr U
SSG2005E Criticality Analysis, implementation and upholding, for technical items 1 Standard 1.295,00 kr U
SSG2005E Criticality Analysis, implementation and upholding, for technical items 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr U
SSG2008 Grundorsaksanalys 1 Standard 1.595,00 kr U
SSG2008 Grundorsaksanalys 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr U
SSG2008E Root Cause Analysis 1 Standard 1.595,00 kr U
SSG2008E Root Cause Analysis 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr U
SSG2010 Definitioner för reservdelar och förbrukningsmateriel 1 Standard 395,00 kr U
SSG2010E Definitions for spare parts and consumables 1 Standard 395,00 kr U
SSG2011 Optimering av förråd 1 Standard 1.295,00 kr U
SSG2011 Optimering av förråd 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr U
SSG2011E Optimisation of storage 1 Standard 1.295,00 kr U
SSG2011E Optimisation of storage 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr U
SSG2015 Förenklad LCC/LCP-kalkyl 1 Standard 1.995,00 kr U
SSG2015 Förenklad LCC/LCP-kalkyl 1 RedigerbarBilaga 0,00 kr U
SSG2015E Simplified LCC/LCP calculation 1 Standard 1.995,00 kr U
SSG2015E Simplified LCC/LCP calculation 1 RedigerbarBilaga 0,00 kr U
SSG2100 SSG Riskhanteringsmodell 1 Standard 695,00 kr S
SSG2101 Identifiering av riskkällor 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2102 Checklista: enkel riskinventering 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2103 Handlingsplan 4 RedigerbarBilaga 395,00 kr S
SSG2105 Checklista: intern brandskyddskontroll 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2106 Checklista: säkra stopp 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2107 Konsekvensbedömning vid förändring av organisation och bemanning - AFS 2001:1 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2109 Arbetssäkerhetsanalys 4 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2110 Checklista: skyddsrond 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2111 Arbetsmiljöplan 4 Standard 550,00 kr S
SSG2112 Riskidentifiering för införande av ny kemisk produkt 4 RedigerbarBilaga 695,00 kr S
SSG2113 Riskutredning av trycksatta anordningar 2 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2114 Checklista vid användning av arbetsutrustning enligt AFS 2006:4 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2115 Arbetsschema för säkerhetsgranskning: metod HAZOP 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2116 Arbetsschema för säkerhetsgranskning: metod What-if 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2117 Arbetsschema för säkerhetsgranskning: metod Grovanalys 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2119 Arbetsschema för säkerhetsgranskning metod: Grovanalys vid förändringsarbete 1 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2121 Checklistor riktade skyddsronder 3 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2122 Riskbedömning: Hälsa – Personsäkerhet 2 RedigerbarBilaga 550,00 kr S
SSG2200 Krav på säkerhetskurs för entreprenörer 22 Standard 0,00 kr S
SSG2200E Safety course requirements for contractors 22 Standard 0,00 kr S
SSG2220 Vägledning för säker av- och påställning av arbetsutrustning 1 Standard 1.095,00 kr A, S
SSG2230 Trycksatta anordningar, livscykelbaserad och tvärteknisk standard 1 Standard 895,00 kr E, I, R, S
SSG2240 Säkerhetskritisk instrumentering enligt SS-EN 61511-1 3 Standard 2.095,00 kr E, I, S
SSG2241 Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG 2 Standard 1.295,00 kr E, I, S
SSG2241 Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG 2 RedigerbarBilaga 395,00 kr E, I, S
SSG2242 Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering 1 Standard 1.095,00 kr E, I, S
SSG2242 Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering 1 Bilaga 550,00 kr E, I, S
SSG2242E Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation 1 Standard 1.095,00 kr E, I, S
SSG2242E Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation 1 Bilaga 550,00 kr E, I, S
SSG2250 SSG Guide - Högtrycksskador 1 RedigerbarBilaga 0,00 kr S
SSG2901 Rekommendation av klassningskoder för registrering i underhållssystem 2 Standard 1.295,00 kr U
SSG2901E Recommendation of classification codes for registration in maintenance systems 2 Standard 1.295,00 kr U