SSG2220

Titel

Vägledning för säker av- och påställning av arbetsutrustning

Orientering

SSG 2220 är en vägledning för säkra stopp som ger en generell arbetsrutin för säker av- och påställning av arbetsutrustning. Rutinen omfattar förekommande media för energi såsom el, ånga, tryckluft, hydraulik, lägesenergi, kemikalier med mera.

I vägledningen finns en grundläggande definition av säkra stopp samt en beskrivning av vilka krav som behöver vara uppfyllda av en organisation för att arbete med av- och påställning av arbetsutrustning ska kunna göras säkert.

Det är alltid ledningen som har ansvaret för arbetsmiljöfrågor. Ansvar kan inte delegeras, men däremot kan uppgifter delegeras till andra i organisationen. Det är viktigt att rutiner, checklistor och instruktioner är förankrade bland dem som kommer att använda dem.

SSG-nummer
SSG2220
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2022-04-01
Granskad
2022-04-01
Status
Aktuell
Teknikområden
A, S
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG2220.

Filer

2220_2.pdf Huvuddokument 1460 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor