SSG2220

Titel

Vägledning för säker av- och påställning av arbetsutrustning

Orientering

Syftet med denna vägledning för säkra stopp är att ge en bra generell arbetsrutin
för säker av- och påställning av arbetsutrustning. Rutinen omfattar
förekommande media för energi (el, ånga, tryckluft, hydraulik, lägesenergi,
kemikalier m.m.).

I vägledningen finns en grundläggande definition av säkra stopp samt en
beskrivning av vilka krav som behöver vara uppfyllda av en organisation för att
arbete med av- och påställning av arbetsutrustning ska kunna göras säkert.

Vägledningen är kompletterad med bilagor som ger förslag på konkreta
åtgärder för att förbättra säkerheten kring av- och påställning av arbetsutrustning.

SSG-nummer
SSG2220
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2008-05-05
Granskad
2008-05-05
Status
Aktuell
Teknikområden
A, S
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
1300 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG2220.

Filer

SSG2220_1.pdf Huvuddokument 1300 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.