SSG2101

Titel

Identifiering av riskkällor

Orientering

SSG 2101 är en checklista som används för att identifiera riskkällor på en industriell arbetsplats. Checklistan tar bland annat upp risker kopplade till kemiska och biologiska ämnen, processrisker, belastningsergonomi, buller och vibrationer och arbetsorganisation.

SSG-nummer
SSG2101
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2022-03-18
Granskad
2022-03-18
Status
Aktuell
Teknikområden
S
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Filer

2101_4.doc Huvuddokument 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor