SSG2100

Titel

SSG Riskhanteringsmodell

Orientering

SSG Riskhanteringsmodell är en industrigemensam modell för praktisk riskhantering. Modellen är utarbetad enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kemikalieinspektionen
och olika standarder.

De checklistor, mallar och metoder som finns länkade till modellen är exempel på dokument som används inom svensk industri. Eftersom dokumenten är verkliga exempel kan de behöva anpassas för att kunna användas på det egna arbetsstället.

Modellen är generell och kan därför användas för riskhantering inom många områden. Även om de dokument som finns länkade till modellen mestadels behandlar arbetsmiljörisker är vissa av dem användbara för risker avseende egendom och miljö. Med arbetsmiljö avses förhållanden och faktorer som påverkar välbefinnandet hos medarbetarna, tillfälligt anställda, leverantörers medarbetare, besökare och andra personer på arbetsplatsen.

SSG-nummer
SSG2100
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2021-06-22
Granskad
2021-06-22
Status
Aktuell
Teknikområden
S
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG2100.

Filer

2100_2.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor