SSG2113

Titel

Riskutredning av trycksatta anordningar

Orientering

Dokumentet är en checklista som används för att identifiera riskkällor på trycksatta anordningar inom industrin. Sannolikhet och konsekvens bedöms och ev. förbättringsåtgärder noteras som sedan kan användas för att ändra tillsynsprogrammen för underhållsarbetet.

SSG-nummer
SSG2113
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2008-04-22
Granskad
2008-04-22
Status
Aktuell
Teknikområden
S
Teknikgrupper
Typ
Standard

Ansvarig kommitté

Filer

2113_2.doc Redigerbar bilaga 550 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor