SSG2113

Titel

Riskbedömning av trycksatta anordningar

Orientering

Denna checklista består av 29 punkter som ska undersökas och bedömas på respektive systemdel/produktionsavsnitt i en trycksatt anordning. Den eller de punkter som inte behöver bedömas i ett specifikt fall kan ignoreras. Efter riskbedömningen skrivs iakttagelserna ned i en åtgärdslista eller handlingsplan som sedan ska leda till en komplettering eller ändring av tillsynsprogrammen för underhållsarbetet.

Det är viktigt att dela in och kategorisera systemen så att det blir enkelt att hålla reda på vad som bedömts och inte. En pappersmaskins system kan exempelvis delas in efter benämningar som ångsystem, kondensatsystem, hydrauliksystem, tryckluftssystem och så vidare.

Checklistan kan exempelvis användas genom att gå längs systemdelen/produktionsavsnittet och göra riskbedömningen (okulärt) samtidigt som checklistan fylls i. Det är bra om en underhållskunnig person följer med. Denna person kan då svara på vilka arbetsmoment som ingår, så att åtgärderna/handlingsplanerna blir relevanta när iakttagelserna överförs till tillsynsprogrammen. Om något allvarligt upptäcks vid den riskbedömning som görs med denna checklista, kan det behövas ytterligare en riskbedömning med hjälp av någon annan traditionell riskanalysmetod för tekniska system, såsom Grovanalys, HAZOP, What-If, FMEA etc. Regler kring detta finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om trycksatta anordningar.

SSG-nummer
SSG2113
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2021-04-09
Granskad
2021-04-09
Status
Aktuell
Teknikområden
S
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Filer

2113_4.docx Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor